Nyhetsbrev augusti 2017

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Detta nyhetsbrev kommer mailas ut till alla medlemmars registrerade epost och läggas ut på vår förenings externa hemsida.

Garageinbrott
Under natten den 15-16 augusti hade vi ett inbrott i garaget och då stals även saker. Vi tror tillvägagångssättet var att de hade förberett genom att stoppa papper i dörrarna från cykelrummet så låskolven inte gick igen. Så viktigt att vara uppmärksam på att t.ex. inte någon obehörig kommer in efter att man kört in / ut från garaget. Man kan med fjärrkontrollen även stänga porten efter genomfart så att den inte står öppen för länge. Påminner även om vår grannsamverkan och appen Trygve där alla lätt kan sprida information i vår egen grupp.

Trygve
Appen Trygve finns till smartphones och där kan man gå med i vår grupp: Brf Sjöpärlan. Trygve finns som en webb tjänst med. Läs mer: http://trygve.se/

Soprum
Det händer saker i soprummet. Först nu denna vecka byts gamla dörren ut mot en ny och
sedan kommer hela rummet målas.
Målningen beräknas ta 3 dagar, 11-14 sept. Under den tiden kommer behållarna stå utanför.
Eftersom matavfall inte kan slängas då måste de läggas i vanliga brännbara avfallet.
Information kommer sättas upp. Föreningen har även skrivit nytt avtal om sophämtning. Detta innebär att all extraordinärt avfall, som byggsopor, kemikalier etc. kommer debiteras föreningen separat.
Så avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberga ÅVC.
Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

Spaljén på baksidan
Renoveringen av spaljén är nästan klart, kvarstår små fix och en del målning. Vi i styrelsen tar
gärna emot lite hjälp med penseldragen. Vi ska försöka att hitta någon dag som vi arbetar på
detta och kommunicerar ut det innan.

Höststäddag
Datum för höststäddag är satt till 19 november. Kallelse kommer ut i vanlig ordning innan.

Vänliga hälsningar
Styrelsen