Nyhetsbrev oktober 2017

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även ut på vår förenings externa hemsida. 

Soprum
Nu är soprummet ommålat och föreningen har bytt sophämtningsleverantör så nyordnat med behållare och skyltar. Sortera gärna plast, pappers förpackningar, wellpapp, tidningar el avfall, mm i respektive kärl. Och för brännbart nerkastet så gäller än att inga stora skrymmande påsar får tryckas ner som kan orsaka stopp i sopsugssystemet. Det har varit kostsamma stopp för samfälldheten som lätt kan undvikas genom att göra rätt. Påminner även om att allt avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberg ÅVC. Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

Spaljén på baksidan
Söndag den 8 oktober tänker vi i styrelsen vara ute från kl. 11- och slutföra målning av spaljén och välkomnar då alla som vill delta för slutförandet. Naturligtvis hoppas vi på torrt väder så det går genomföra.

Belysning på baksidan
Sen när spaljén är klar så har vi hittat nya led armaturer som skall installeras för att få belysning för gångvägen. Den heter Cube och är en upp/ner lysande kub med måttet 10cm

Cykelförråd
Överlag så är situationen i cykelförrådet bättre än förut men för att hålla efter så avser vi att
märka upp cyklarna med band och de band som kvarstår efter en ännu obestämd tid
kommer anses vara övergivna och lämnas för återvinning.

Vänliga hälsningar
Styrelsen