Nyhetsbrev maj

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även ut på vår förenings externa hemsida.
Föreningens externa hemsida har adressen: www.sjoparlan.se   

Inloggning till personligt intranät på: https://www.hemochfastighet.se

Ny hemsida

Kom ihåg vår nya hemsida på www.sjoparlan.se

Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhets info på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se

 

Soprum

Vi har fortfarande stora problem med sopsorteringen. Sortera gärna plast, pappers förpackningar, wellpapp, tidningar el avfall, mm i respektive kärl. För brännbart nerkastet så gäller att inga stora skrymmande påsar får tryckas ner då de kan orsaka stopp i sopsugssystemet. Påminner även om att allt avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberg ÅVC. Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

 

Inglasning av balkonger

Balkongföretaget Lumon ansvarar för balkonginglasning och har startat upp arbetet. Styrelsen kommer ingå i ett samarbete och avtal med Lumon i 5 år framåt. Lumon ansvarar för avtal och kontakt med medlemmar som beställer inglasning. www.lumon.se

Nya stadgar

De nya stadgarna som har röstats på extra stämma samt ordinarie stämma i år är nu registrerade hos Bolagsverket och finns tillgängliga på vår hemsida: http://sjoparlan.se/stadgar/.

 

Semestertider

Nu är det snart semestertider och många reser bort. Prata gärna med era grannar så ni kan hjälpas åt att ha lite koll. Ladda gärna ner appen Tryggve, där man kan dela, information, varningar och larm med närbelägna områden och vår Brf. Sök i grupper ”Brf Sjöpärlan” och registrera dig.

 

Vi önskar en trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen