Information till boende januari 2020

Borrning på innergården

Vår grannförening kommer att borra på innergården, för att installera bergvärme.

Den preliminära tidsplanen är mellan den 7:e januari till den 17:e januari. 

När det gäller borrkaxet (det som kommer upp vid borrningen) så kommer det att 

läggas i en container som kommer fraktas hit.

Innergårdens lekplats kommer att användas som uppläggningsyta, vilket betyder att  hästarna tillfälligt kommer att behöva monteras ner. 

Återställningen av gräsmattan mm beräknas vara färdig senast den 24:e januari.

Vänliga hälsningar
Styrelsen