Kallelse till Årsstämma 2020

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2019.

Mötet hålls den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.

Med tanke på covid-19 kommer årets stämma även att sändas digitalt, för de som inte vill vara på plats. Mer information om detta kommer längre fram.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *