Information om årsstämma 2020

Årsstämman i år är den 26 maj kl. 19-21 på Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6.
Årets stämma kommer även att bli digital för de som vill, via Skype. Du kan ansluta dig genom den inbjudan som skickas ut via mail ca 15 minuter före mötet.

Man behöver inte ha Skype installerat på datorn.

 

Årsredovisning och dagordning för stämman har skickats ut och det finns även på hemsidan.

 

En motion har inkommit till styrelsen och i år blir det poströstning. De har lagts i brevlådan och ska lämnas i styrelsens brevlåda senast den 25:e maj.