Medlemsinfo juni 2020

Information till boende juni 2020

Årsstämma

Årsstämman hölls den 26:e maj på Hotel Park Inn. Den nya styrelsens kontaktuppgifter finns uppsatta i alla trappuppgångar.

Soprummet

Har blivit ett stort problem. Felaktig sopsortering och överfulla kärl!! Till årsmötet hade det inkommit en motion om att utreda eventuell kameraövervakning av rummet, för att komma till rätta med problemet. Resultatet av röstningen blev 15 röster som biföll och 11 som nekade. Blir det inte en bättring får styrelsen arbeta vidare med hur en sådan lösning skulle kunna presenteras. Ett annat alternativ är att höja avgifterna, så att fler tömningar kan ske i veckan. Vi hoppas att vi alla kan ta ansvar och se till att lägga saker rätt och att inte lägga mer i redan fulla kärl. Bryt ner era sopor så mycket det går och sortera i rätt kärl.

Bergvärme

Styrelsen har beslutat att ersätta dagen fjärrvärmelösning med berg- och frånluftsvärme lösning.
Besparingen i effektförbrukning är ca 70% mot dagens.
Detta medför en investering på ca 4 miljoner men denna kostnad kan tas utan höjning av bostads avgifterna
Arbeten börjar 22/6 med borrning av bergvärmehål på övre delen av gården, Borrningen väntas ta 5-8 dar, men det aviseras v26, 27 och 28. Se det som avspärrning av området.
Driftsättning av nya systemet innan årets slut.

ComHem

Den 8 september går ComHem över till helt digitalt tv-utbud, vilket gör att det analoga nätet upphör. Läs mer på comhem.se/digitalisering

Sommar

Nu är det sommar och vi kan äntligen nyttja våra balkonger. För alla rökare är det viktigt att tänka på att ta hänsyn, då röken drar sig till både balkonger och till alla som nu vill ha öppna fönster. Tänk också på att inte övervattna era växter, då fler har fått vatten rinnandes ner på sina balkonger och fönster.

I semestertider är det skönt att vi tillsammans verkar genom grannsamverkan. Vi har en egen grupp på appen Safeland, som heter ”Brf Sjöpärlan”. Där kan vi snabbt förmedla om något speciellt händer i fastigheten eller omgivningen. Bra om så många av oss som möjligt  går med i gruppen.

Om du behöver ha tag i någon i styrelsen mailar du till info@sjoparlan.se, så är det alltid någon av oss läser det även i semestertider.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är www.sjoparlan.se

Vi önskar alla en riktigt skön och Corona fri sommar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen