Medlemsinfo augusti 2020

Information till boende augusti 2020

Bergvärmeprojektet

Nu fortsätter energiprojektet.
I onsdags kopplades det om i vatten och avlopp för att göra plats till tre stycken värmepumpar i undercentralen. Dessa ska nu installeras och rördragningar göras för bergvärmehålen och luftvärmebatteri. Så i nr.20 kommer nya rör dras från plan 0 till plan 6 jämte dagens ventilationsschakt.

Och parkeringsplats nr 3 tas till varmvattenlager.

Vi hoppas kunna göra resterande plats till två MC parkeringar, återstår se hur mkt plats som blir över.

Tidsmässigt är planen att kunna skifta från dagens fjärrväme till det nya i början av 2021.

Återställning av gräsytan kommer att ske under hösten.

ComHem

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

Vad behöver du göra?

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Med våra enkla tips på comhem.se/digitalisering kan du ändra redan nu. Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du textem vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

 

Sprängningar i Henriksdalsberget

Pågår kontinuerligt nu och mer information finns att läsa på Stockholm Vatten. Om ni önskar bli aviserad 30 minuter inför varje sprängning kan ni anmäla er till Stockholm Vattens sms tjänst. Gå in på www.svoa.se/telefonavisering eller ring 08-522 128 80 och anmäl dig.

 

Soprummet

Tack alla som lägger rätt saker i rätt kärl! Det har blivit en otrolig skillnad och soprummet är mycket fräschare numera.

 

Höst städningen inställd

Med anledning av Coronaviruset kommer vi inte samlas för höststädning i år.

 

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen