Medlemsinfo september 2020

Information till boende september 2020

 

Energiprojektet

Projektet fortgår med stora rörarbeten och snart ska det vara ihopkopplat från borrhålen till värmepumpar till varmvattenlager och till luftåtervinningsbatteri.

För att nå plan 6 i trapp 20 behövdes rören dras vid sidan av trappen ner till garaget, men de inkräktar väldigt lite på utrymmet, senare kommer rören isoleras också så detta är inte slutgiltigt utseende. Önskar vi så kan synliga rör kläs in i låda men det är inte beslutat ännu.

 

Sprängningar

Nu har de påbörjat sprängningar för nya tunnelbanan. Vill du bli förberedd kan du anmäla dig på: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/sms-information

 

Torktumlare

En ny torktumlare är beställd till tvättstugan från Söderkyl.

Leverans och installation kommer preliminärt att ske den 16 oktober.

 

Råttproblem

Vi ser en ökning av råttor runt vårt område och hus.

Ställ inga sopor i trapphuset utan släng dem direkt i soptunnan och stäng locket ordentligt. Är soptunnan full, ställ inte soppåsen på marken bredvid.

Råttor äter både frön och bröd, mata därför inte fåglar i bostadsområdet. Råttorna är duktiga på att klättra och hoppa och kan enkelt komma åt mat även om du hängt upp den i ett träd eller lagt den i ett fågelbord.¨

Förvara inte saker som mat, kartonger, lådor eller annat skräp på balkongen.

Ha inte sommarmöbler stående mot husväggen. Det ger råttorna gömställen.

– Råttorna har ökat markant i hela Stockholm, säger Mårten Husman på Anticimex.

 

Hissarna

Hissarna är ny besiktade och en del reparationer behöver utföras på alla tre hissarna. Vi har nu beställt offert på vad arbetet kommer att kosta och efter det tas beslut om hur vi går vidare.

 

Corona

Vi spritar dörrhandtag i gemensamma utrymmen samt hissknapparna regelbundet, allt för att vi ska slippa smittan i vår förening.

Nu kommer mörkret och vi vill kanske lysa upp kvällarna med levande ljus, glöm inte att släcka dom i tid.

 

Hösthälsningar från Styrelsen