Medlemsinfo november 2020

Information till boende november 2020

Energiprojektet

Onsdagen den 11 november ska projektet driftsättas. Värme och varmvatten är avstängt 08.00-16.00 och kallvattnet avstängt mellan 08.00-12.00, eventuellt med störningar ram till 16.00

Sprängningar

En del lägenheter har fått skador som kan vara relaterade till sprängningarna. Styrelsen kommer därför att skriva ett brev till Stockholm Vatten och göra en gemensam anmälan, för de som uppgett skada. Förhoppningsvis leder det till en besiktning från deras sida.

 Råttproblem

Vi har sett en ökning av råttor runt vårt område och hus. Anticimex har varit vid fastigheten och placerat ut två fällor, de återkommer den 11 november för inspektion.

Råttor äter både frön och bröd, mata därför inte fåglar i bostadsområdet. Förvara inte saker som mat, kartonger, lådor eller annat skräp på balkongen.

Ha inte sommarmöbler stående mot husväggen. Det ger råttorna gömställen.

Hissarna

Hissarna är ny besiktade och en del reparationer behöver utföras på alla tre hissarna. Vi har nu fått in offerter och beslut om hur vi går vidare tas på styrelsemötet den 15 december.

Soprummet

Vi har haft påhälsning av obehöriga i soprummet. De verkar mest intresserade av elektronikskrot, men även det som finns på byteshyllan. Tänk på att inte släppa in obehörig i rummet.

Träd vid kanalen

Det omkull blåsta trädet utanför Aktergatan 26 är nu borttaget och nytt planteras under 2021

Fest och störande ljud

Det har varit högljudda fester i fastigheten. Vi vill påminna om att det inte ok att spela hög musik på kvällarna efter kl. 21.00 eller i övrigt störa grannar. Enstaka fester får vi självklart ha. Vi ber om att ta hänsyn till varandra och uppkommer det situationer är det viktigt at vi har en dialog om det.

Corona

Vi fortsätter sprita dörrhandtag och knappar i gemensamma utrymmen och uppmanar alla att hålls avstånd när vi möts.

Hösthälsningar från Styrelsen