Medlemsinfo mars 2023

Årsstämma
Vi vill påminna om vår Årsstämma som hålls torsdag 25 maj kl. 19-21 på hotell ParkInn.
Städdag Söndag 7/5 är det dags för föreningens städdag. Vi gör vårfint i trapphus och andra gemensamma utrymmen och utanför fastigheten och avslutar traditionsenligt med korv med bröd.

Ombyggnationer i din lägenhet
För att du ska få lov att göra ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till styrelsen, som ska godkänna ändringarna.
Till exempel kan det handla om renoveringar som berör bärande konstruktioner, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, samt annan väsentlig förändring av lägenheten som avsevärt förändrar planlösningen.
Den 1 januari 2023 infördes skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad.
På vår hemsida finns mer information och en länk till dokumentet som ska skickas in.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Anmärkningar vid senaste OVK på låga flöden från utluftsdon i badrum, kök och toalett gör att utluftsdon (ventil i taket) i vissa badrum, toaletter kommer att behöva justeras eller bytas ut. Detta berör i första hand medlemmar på Aktergatan 20 och 22.
Dessutom har den stora fläktmotor (FF4) för fastighetens centrala utsug ersatts med en kraftfullare motor. När samtliga åtgärder är utförda kommer en ny mätning och injustering att behöva utföras i samtliga lägenheter i föreningen innan en godkänd OVK rapport. Föreningens fastigskötare WIAB ombesörjer ovanstående med start under mars månad.

Laddplatser elbilar
Översyn pågår av rutiner och hantering av service på utrustning, inköp och modell för betalning av elförbrukning. Styrelsen återkommer med mer info inom kort.

Vänliga hälsningar Styrelsen