Medlemsinfo mars 2024

Beställning av nycklar
Om ni behöver kopiera eller beställa nya (KABA Titan/aura) lägenhets nyckel, cylinder eller ny
inpasserings bricka, vänligen kontakta styrelsen/fastighetsgruppen i ärendet.
Styrelsen beställer via låssmedens portal, från Brf Sjöpärlans låssmed, Söderlås vid Ringen AB.

Saker på fel plats
Vi vill på förekommen anledning påminna om att inte lämna saker i förrådsgångar.  Prylen nedan har stått ca ett år i förrådsgången med ingång från garage och sedan direkt höger i utrymmet mellan garage och trapphus nr 20.

Städdag
Vår gemensamma städdag sker söndag 5/5. Vi samlas som vanligt med start kl 10 och avslutar med korvgrillning som belöning.

Årsstämma
Save the Date! Vår årsstämma är bokad till 22/5 kl. 19 och hålls på Park In by Radisson. Årsredovisningen skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Fett i avlopp
Sedan 1 januari är det förbjudet enligt lag att hälla ner matfett i avloppet. Den nya lagen innebär att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. Dessutom ställer fettet till det i reningsverken.

Stamspolning
Styrelsen har gett Solna Högtrycksspolning uppdraget att utföra stamspolning i fastigheten under april och maj. Solna Högtrycksspolning kommer att behöva tillträde till er lägenhet under ca 30 minuter under angivna dagar aviserade i era respektive portuppgångar. Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna nyckel i kuvert märkt med adress, namn, plan och lägenhetsnummer till styrelsens representant som står i entrén 07.30-08.00 de dagar stamspolning sker. Ni kan också lämna nyckel i kuvert i föreningens postlåda i nr 20. Utlånad nyckel återlämnas i respektive medlems postlåda.

Vet man om att man är bortrest under perioden, kan man lägga nyckel i styrelsens brevlåda innan man åker.

Observera att om medlem missar att tillgängliggöra sin lägenhet under aktuella datum och tidpunkter, får medlem själv ta kostnaden för att få hit Solna Högtrycksspolning igen, så de kan stamspola i den lägenheten. 

Med hälsning om en Glad påsk

Styrelsen

Medlemsinfo februari 2024

Soprummet
Återigen har det kastats matavfall i fel kärl. Förutom att detta leder till att det stinker i soprummet så ger det oss ökade kostnader för sophämtning.
I veckan hade någon lämnat en madrass utanför en av våra portar. Medlem ur styrelsen fick slänga den i soprummet.
Ingen av oss vill väl ha sopor utanför, så ta hand om det som ni ansvarar för på korrekt sätt.

Avgift för Tele2 bredband
I och med vårt nya gruppavtal med Tele2, så faktureras nu föreningen för bredbandet, istället för den enskilde medlemmen. Pga det ekonomiska läget, så behöver vi nu addera detta till medlemsavgiften. Märk väl att denna höjning på 78 kronor ex moms är lägre än vad den genomsnittliga månadskostnaden var på ett bredband som tecknades privat (utan gruppavtal) tidigare.

Hemsida
På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

Hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo december 2023

Soprummet vid jul
I juletider blir det mycket återvinningsmaterial i form av kartonger och omslagspapper. Vi ber er alla att platta till era stora kartonger så att vi får plats med så mycket som möjligt i våra återvinningskärl.
Nu är det ljus…
Den här årstiden är vi många som tycker om at ha tända ljus inne. Vi vill påminna er alla om att hålla uppsikt och vara noga med att släcka ljusen efter er. Bra att även kontnuerligt kontrollera att brandvarnare fungerar som de ska.
Planerar du att renovera?
Tänk på att inför planerad renovering lämna in ansökan till styrelsen. Din ansökan måste också vara godkänd innan du påbörjar åtgärd i lägenhet. Du hittar blankett i navigationen ”För boende”.
Snön utanför fastigheten
Vår brf har ingen upphandlad tjänst som utför snöskottning framför portar, garage och cykelrum. Vi ser det som ett gemensamt ansvar och ber er alla om hjälp att hålla rent från snö utanför fastigheten. Skyfflar och borste finns i samtliga portar. Halksand finns i lådan till vänster om garageporten. Tack på förhand!
Höjning av avgift för garageplats, MC-plats samt laddplats
Från och med januari höjer vi avgift för garageplats och MC-plats med 10%. Avgift för laddarplats höjs även den med 10%.
Jordfelsbrytare i lägenhet
Under det senaste året har några av föreningen medlemmar fått problem med jordfelsbrytaren i lägenheten. Brytaren är en fast säkerhetsinstallation i elcentralen i lägenheten som minskar risken för eldbränder och därmed också minskar risken för personskador.
Brytarna i våra lägenheter börjar bli till åren och ett par problem som rapporterats är att brytaren löser ut, den går inte att slå på / återställa igen och lägenheten blir därmed helt utan el. Om medlem vill byta ut jordfelsbrytaren kontakta en certifierad elfirma. Kostnaden står medlem själv för.

Medlemsinfo september 2023

Stadgeändring
Beslut togs på extra årsstämma 230926 kring stadgeändring då alla närvarande var eniga för.

Höstens städdag
Tack till er alla som deltog vid städdagen i söndags i det soliga septembervädret.

Enstar-
Konflikten med Enstar är fortfarande pågående och kommer att avgöras under 2024.

Brandsläckare och brandfilt
Nu när höstmörkret smyger sig på och vi tänder fler ljus i våra hem vill vi påminna om att det är bra att skaffa egen brandsläckare och brandfilt till lägenheten som extra säkerhet.

Inpasseringssystemet
Den som önskar koppla fler än ett telefonnummer till sin lägenhet kan kontakta fastighetsgruppen för att få hjälp med detta.

Mangel i tvättstuga
Mangeln i tvättstugan har gått sönder och kommer inte att ersättas av ny.

Planerad höjning av medlemsavgift
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 10 %, from 1 november 2023. Räntorna har höjts i flera steg från 2022, vilket motsvarar en höjning på ca 330% på våra lån. Den kommer troligen att öka även under 2024. Vi har ett lån som går ut i november och därför kommer räntan på det att höjas avsevärt. I takt med att vårt hus blir äldre, måste vi även budgetera för ökat underhåll.

Medlemsinfo augusti 2023

Soprummet
Vi behöver tyvärr, på förekommen anledning, återigen påminna om att vi alla ansvarar för att soprummet används på rätt sätt. Större föremål, såsom Europallar och annat, hör inte hemma i vårt soprum utan kastas på någon av våra närliggande Återvinningscentraler.

Höstens städdag
Boka redan nu in söndag 1 oktober i era kalendrar då vi höststädar i och utanför fastigheten med start kl. 10 som vanligt.

Sjöstadsdagen
I år arrangeras Sjöstadsdagen lördagen den 26 augusti kl. 10-21. På Sjöstadsföreningens hemsida hittar ni mer info och program för dagen.

När ni renoverar
Inför renovering av lägenhet ska planerad åtgärd alltid anmälas till styrelsen. Här hittar ni länk till ansökningsformulär.
Begäran om tillstånd för ändringar i lägenhet (sjoparlan.se)

Vid badrumsrenovering
En påminnelse till er som nyligen har renoverat våtutrymmen eller planerar sådan åtgärd. Enligt våra stadgar ska medlem som renoverat våtrum bekosta en våtrumsbesiktning efter avslut och skicka till styrelsen senast 6 månader efter avslutad renovering.

Extra årstämma
Digital extra årsstämma hålls 27/9 kl 19 med anledning av stadgeändring. Länk till mötet skickas ut separat.

Nytt passersystem 4-5 september
Fastigheten gamla passersystem kommer att bytas ut till ett modernt Axema passersystem, baserat på nya portapparater (utanför entréer) och ny centralenhet. Nya Axema systemet fungerar på samma sätt som vårt befintliga och har dessutom en hel del nya funktioner.  Återkommer med detaljer och information i början på september.

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)  
I maj genomfördes byte av frånluftsdon i badrum så att vi har en gemensam standard i alla lägenheter.

Nästa steg blir att finjustera luftflödet. WIAB kommer att utföra arbetet under september och det innebär att tillträde kommer att behövas till alla lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer och datum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo maj 2023

Städdag 7/5
Ett stort tack till alla som hjälpte till med att få ordning runt omkring och i vår fastighet. Här en bild från den avslutande korvgrillningen i vårblom.

Årsstämman 25/5
Tack till alla er som deltog vid Årsstämman som hölls på ParkInn hotell. Revidering av förslag till stadgeändring enligt lagtext skedde på sittande stämma. Reviderad stadgeändring godkändes av mer än hälften av deltagarna på stämman och en extrastämma bokas in till i höst.
Elplatser i garaget
Styrelsen har beslutat att de medlemmar som innehar garageplats med elladdare men inte själva har elbil får vara beredda på att byta garageplats om behov av garageplats med elladdare uppkommer för annan medlem.
Rökning på balkong
När solen och värmen kommer är vi många som vill njuta av den ute på våra balkonger. Vi ber er, som röker på balkongen, visa hänsyn till era grannar.
Soprummet
Vi har återigen noterat att matrester tyvärr slängs i sopkärl för wellpapp, plast och grovsopor. Matrester i dessa sopkärl skapar ökade kostnader för rengöring och olägenheter som flugor och dålig lukt. Vi ber er att vara noga med att enbart släng er matrester i sopnedkastet i mitten på rummet och att använda de för ändamålet avsedda bruna papperspåsarna.