Nyhetsbrev januari 2018

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även här.

Ny hemsida

Föreningens gamla externa hemsida är numer flyttad till en ny adress www.sjoparlan.se Där kommer vi lägga upp nyheter och information som dessa Infobrev. Personlig inloggning till hyresavier och lägenhets info fortfarande under www.hemochfastighet.se

Extra stämma 11/4

P.g.a. ändringar i lagen om årsstämma kommer vi behöva ändra i stadgarna vilket kräver en extra stämma. Samtidigt kommer vi göra en översyn av övriga stadgar. Förslag på nya stadgar och inbjudan till stämma kommer.

Inglasning av balkonger, info 11/4

Vi har valt företaget Lumon till att få utföra inglasning av balkonger i föreningen. Styrelsen har fått en presentation redan av Lumon och vi var nöjda med deras erbjudnade. Lumon kommer att hålla i allt som har med inglasningen att göra, från bygglov till affärsmässiga kontakter med alla. Så på ovanstående Extra stämma kommer Lumon att presentera och informera om deras lösningar och sedan börjar försäljningen. www.lumon.se

Soprummet

I samband med uppfräschning av soprummet tidigare så bytte föreningen också entreprenör för hämtning. Numer kostar hämtning av grovsopor och kartonger per kubik så om vi packar väl och viker ihop kartonger kan kostnaden hållas ner.

Brandvarnare

Då brandvarnarna sen första inflyttning är lite till åren komna kommer nya införskaffas till alla boende under våren. Vi i styrelsen kan efter bästa mån hjälpa till att byta ut dessa om så önskas.

Vinter

Nu när vi har vinter men ingen fastighetsskötare så uppskattar vi i styrelsen att vid behov få hjälp med att hålla rent framför portarna. Staden skottar bara trottoaren och vägen utanför. Redskap finns i varje port.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Nyhetsbrev oktober 2017

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även ut på vår förenings externa hemsida. 

Soprum
Nu är soprummet ommålat och föreningen har bytt sophämtningsleverantör så nyordnat med behållare och skyltar. Sortera gärna plast, pappers förpackningar, wellpapp, tidningar el avfall, mm i respektive kärl. Och för brännbart nerkastet så gäller än att inga stora skrymmande påsar får tryckas ner som kan orsaka stopp i sopsugssystemet. Det har varit kostsamma stopp för samfälldheten som lätt kan undvikas genom att göra rätt. Påminner även om att allt avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberg ÅVC. Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

Spaljén på baksidan
Söndag den 8 oktober tänker vi i styrelsen vara ute från kl. 11- och slutföra målning av spaljén och välkomnar då alla som vill delta för slutförandet. Naturligtvis hoppas vi på torrt väder så det går genomföra.

Belysning på baksidan
Sen när spaljén är klar så har vi hittat nya led armaturer som skall installeras för att få belysning för gångvägen. Den heter Cube och är en upp/ner lysande kub med måttet 10cm

Cykelförråd
Överlag så är situationen i cykelförrådet bättre än förut men för att hålla efter så avser vi att
märka upp cyklarna med band och de band som kvarstår efter en ännu obestämd tid
kommer anses vara övergivna och lämnas för återvinning.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsbrev augusti 2017

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Detta nyhetsbrev kommer mailas ut till alla medlemmars registrerade epost och läggas ut på vår förenings externa hemsida.

Garageinbrott
Under natten den 15-16 augusti hade vi ett inbrott i garaget och då stals även saker. Vi tror tillvägagångssättet var att de hade förberett genom att stoppa papper i dörrarna från cykelrummet så låskolven inte gick igen. Så viktigt att vara uppmärksam på att t.ex. inte någon obehörig kommer in efter att man kört in / ut från garaget. Man kan med fjärrkontrollen även stänga porten efter genomfart så att den inte står öppen för länge. Påminner även om vår grannsamverkan och appen Trygve där alla lätt kan sprida information i vår egen grupp.

Trygve
Appen Trygve finns till smartphones och där kan man gå med i vår grupp: Brf Sjöpärlan. Trygve finns som en webb tjänst med. Läs mer: http://trygve.se/

Soprum
Det händer saker i soprummet. Först nu denna vecka byts gamla dörren ut mot en ny och
sedan kommer hela rummet målas.
Målningen beräknas ta 3 dagar, 11-14 sept. Under den tiden kommer behållarna stå utanför.
Eftersom matavfall inte kan slängas då måste de läggas i vanliga brännbara avfallet.
Information kommer sättas upp. Föreningen har även skrivit nytt avtal om sophämtning. Detta innebär att all extraordinärt avfall, som byggsopor, kemikalier etc. kommer debiteras föreningen separat.
Så avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberga ÅVC.
Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

Spaljén på baksidan
Renoveringen av spaljén är nästan klart, kvarstår små fix och en del målning. Vi i styrelsen tar
gärna emot lite hjälp med penseldragen. Vi ska försöka att hitta någon dag som vi arbetar på
detta och kommunicerar ut det innan.

Höststäddag
Datum för höststäddag är satt till 19 november. Kallelse kommer ut i vanlig ordning innan.

Vänliga hälsningar
Styrelsen