Medlemsinfo september 2023

Stadgeändring
Beslut togs på extra årsstämma 230926 kring stadgeändring då alla närvarande var eniga för.

Höstens städdag
Tack till er alla som deltog vid städdagen i söndags i det soliga septembervädret.

Enstar-
Konflikten med Enstar är fortfarande pågående och kommer att avgöras under 2024.

Brandsläckare och brandfilt
Nu när höstmörkret smyger sig på och vi tänder fler ljus i våra hem vill vi påminna om att det är bra att skaffa egen brandsläckare och brandfilt till lägenheten som extra säkerhet.

Inpasseringssystemet
Den som önskar koppla fler än ett telefonnummer till sin lägenhet kan kontakta fastighetsgruppen för att få hjälp med detta.

Mangel i tvättstuga
Mangeln i tvättstugan har gått sönder och kommer inte att ersättas av ny.

Planerad höjning av medlemsavgift
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 10 %, from 1 november 2023. Räntorna har höjts i flera steg från 2022, vilket motsvarar en höjning på ca 330% på våra lån. Den kommer troligen att öka även under 2024. Vi har ett lån som går ut i november och därför kommer räntan på det att höjas avsevärt. I takt med att vårt hus blir äldre, måste vi även budgetera för ökat underhåll.

Medlemsinfo augusti 2023

Soprummet
Vi behöver tyvärr, på förekommen anledning, återigen påminna om att vi alla ansvarar för att soprummet används på rätt sätt. Större föremål, såsom Europallar och annat, hör inte hemma i vårt soprum utan kastas på någon av våra närliggande Återvinningscentraler.

Höstens städdag
Boka redan nu in söndag 1 oktober i era kalendrar då vi höststädar i och utanför fastigheten med start kl. 10 som vanligt.

Sjöstadsdagen
I år arrangeras Sjöstadsdagen lördagen den 26 augusti kl. 10-21. På Sjöstadsföreningens hemsida hittar ni mer info och program för dagen.

När ni renoverar
Inför renovering av lägenhet ska planerad åtgärd alltid anmälas till styrelsen. Här hittar ni länk till ansökningsformulär.
Begäran om tillstånd för ändringar i lägenhet (sjoparlan.se)

Vid badrumsrenovering
En påminnelse till er som nyligen har renoverat våtutrymmen eller planerar sådan åtgärd. Enligt våra stadgar ska medlem som renoverat våtrum bekosta en våtrumsbesiktning efter avslut och skicka till styrelsen senast 6 månader efter avslutad renovering.

Extra årstämma
Digital extra årsstämma hålls 27/9 kl 19 med anledning av stadgeändring. Länk till mötet skickas ut separat.

Nytt passersystem 4-5 september
Fastigheten gamla passersystem kommer att bytas ut till ett modernt Axema passersystem, baserat på nya portapparater (utanför entréer) och ny centralenhet. Nya Axema systemet fungerar på samma sätt som vårt befintliga och har dessutom en hel del nya funktioner.  Återkommer med detaljer och information i början på september.

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)  
I maj genomfördes byte av frånluftsdon i badrum så att vi har en gemensam standard i alla lägenheter.

Nästa steg blir att finjustera luftflödet. WIAB kommer att utföra arbetet under september och det innebär att tillträde kommer att behövas till alla lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer och datum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo maj 2023

Städdag 7/5
Ett stort tack till alla som hjälpte till med att få ordning runt omkring och i vår fastighet. Här en bild från den avslutande korvgrillningen i vårblom.

Årsstämman 25/5
Tack till alla er som deltog vid Årsstämman som hölls på ParkInn hotell. Revidering av förslag till stadgeändring enligt lagtext skedde på sittande stämma. Reviderad stadgeändring godkändes av mer än hälften av deltagarna på stämman och en extrastämma bokas in till i höst.
Elplatser i garaget
Styrelsen har beslutat att de medlemmar som innehar garageplats med elladdare men inte själva har elbil får vara beredda på att byta garageplats om behov av garageplats med elladdare uppkommer för annan medlem.
Rökning på balkong
När solen och värmen kommer är vi många som vill njuta av den ute på våra balkonger. Vi ber er, som röker på balkongen, visa hänsyn till era grannar.
Soprummet
Vi har återigen noterat att matrester tyvärr slängs i sopkärl för wellpapp, plast och grovsopor. Matrester i dessa sopkärl skapar ökade kostnader för rengöring och olägenheter som flugor och dålig lukt. Vi ber er att vara noga med att enbart släng er matrester i sopnedkastet i mitten på rummet och att använda de för ändamålet avsedda bruna papperspåsarna.

Medlemsinfo april 2023

Medlemsbrev april 2023
Sopsortering i soprummet – några förtydliganden och tips
Töm inte lös jord eller lösa växter direkt i containern för grovsopor utan lägg materialet först i
sopsäckar.
Frigolit klassificeras som plast och läggs i containern för plast.
Riv sönder / trampa ned kartonger innan de läggs i containern.
Matrester får inte läggas bland wellpapp eller i grovsopor. Använd bruna, för ändamålet avsedda,
papperspåsar och släng matrester i sopnedkastet i mitten på rummet.
Det finns infoblad om hur man ska sortera på hyllan till vänster i soprummet.
Närmaste större återvinningscentral där det mesta kan lämnas är Östberga återvinningscentral,
Bussens väg 2. Återvinningscentralen ligger 5 minuter med bil från Sjöstan.
Kemikalier och färgrester kan lämnas i miljöstationen vid bensinstationen Circle K i Sjöstan. För
nyckel, fråga i kassan.
Fågelbon på balkong
Flera i huset har fått fågelbon på sina balkonger och uteplatser.
Observera att man enligt lag inte får förstöra eller flytta ett fågelbo.
Nya regler kring renovering
Från och med 1 jan 2023 krävs tillstånd om bostadsrättshavaren ska utföra åtgärder i sin lägenhet
som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme,
gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
Lagändringarna innebär att bostadsrättshavare som utför en åtgärd i sin bostad utan behövligt
tillstånd kan förlora nyttjanderätten och bli uppsagd från sin bostadsrätt. Föreningen har rätt att
avhjälpa bristen på medlemmens bekostnad. Men först uppmanas medlem att göra åtgärden själv.
Årsstämman
Vi har årsstämma 25/5 kl. 19-21 på ParkIn hotell. Om ni önskar inkomma med motioner ska
detta ske senast 10/5. Dessa mailas till styrelsen@sjoparlan.se. Årsredovisningen skickas ut
digitalt senast 2 v innan årsstämman.
Vårens städdag
Vi samlas för gemensam städdag söndag 7/5 kl. 10-13. Ingen föranmälan krävs. Städdagen
avslutas med korvgrillning. Städning av garage sker vid ett senare tillfälle.
Ärenden till styrelsen
Vid ärenden rörande fastighetsfrågor ber vi er att mejla till styrelsen och inte till enskilda
medlemmar.

Medlemsinfo mars 2023

Årsstämma
Vi vill påminna om vår Årsstämma som hålls torsdag 25 maj kl. 19-21 på hotell ParkInn.
Städdag Söndag 7/5 är det dags för föreningens städdag. Vi gör vårfint i trapphus och andra gemensamma utrymmen och utanför fastigheten och avslutar traditionsenligt med korv med bröd.

Ombyggnationer i din lägenhet
För att du ska få lov att göra ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till styrelsen, som ska godkänna ändringarna.
Till exempel kan det handla om renoveringar som berör bärande konstruktioner, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, samt annan väsentlig förändring av lägenheten som avsevärt förändrar planlösningen.
Den 1 januari 2023 infördes skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad.
På vår hemsida finns mer information och en länk till dokumentet som ska skickas in.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Anmärkningar vid senaste OVK på låga flöden från utluftsdon i badrum, kök och toalett gör att utluftsdon (ventil i taket) i vissa badrum, toaletter kommer att behöva justeras eller bytas ut. Detta berör i första hand medlemmar på Aktergatan 20 och 22.
Dessutom har den stora fläktmotor (FF4) för fastighetens centrala utsug ersatts med en kraftfullare motor. När samtliga åtgärder är utförda kommer en ny mätning och injustering att behöva utföras i samtliga lägenheter i föreningen innan en godkänd OVK rapport. Föreningens fastigskötare WIAB ombesörjer ovanstående med start under mars månad.

Laddplatser elbilar
Översyn pågår av rutiner och hantering av service på utrustning, inköp och modell för betalning av elförbrukning. Styrelsen återkommer med mer info inom kort.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsbrev februari 2023

Vi vill påminna er alla om att lägga in datum för kommande årsstämma 25/5 kl. 19-21 i era kalendrar.

Vi har ett litet och trångt garage så vi behöver alla hjälpas åt att vara noga med att parkera innanför markerade garageplatser.

Avbrott i ventilationen tisdag 7/2 kl. 07:30-onsdag 8/2 kl. 16.
WIAB byter ut fastighetens gemensamma fläkt för ventilation i kök och badrum. Detta gäller lägenheter på Aktergatan 22, 24 och 26. Uppgradering av fastighetens nuvarande gemensamma fläkt (FF4) till en kraftfullare fläkt med godkänd kapacitet sker efter påpekande vid den senaste obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som utfördes under 2022. Vid eventuella frågor kontakta Wiab: Rickard Larsson, 070–1884147 eller kontor 08–802040.

Avstängning av hela fastighetens vatten & avlopp och tvättstuga onsdag 8/2 kl. 9-12. Avstängning av vatten och avlopp och tvättstuga för Aktergatan 24 och 26 torsdag 9/2 kl. 09 – 12. Spolning av toaletter får inte göras under tiden arbetet utförs!!
WIAB genomför arbete med utbyte av ett trasigt avloppsrör. Uppstår missfärgningar av vattnet efter avstängning, spola tills vattnet är klart. Vid eventuella frågor kontakta Wiab: Rickard Larsson, 070–1884147 eller kontor 08-802040.