Nyhetsbrev juni

Sommar
Åker du bort i sommar, prata gärna med en granne, som kan hålla uppsikt under tiden du är borta. Och anmäl dig till Safeland, en app där där du kan posta om saker som inträffar. Det kan vara allt från en bortsprungen katt, till inbrottsförsök. Du får även information från andra i ditt närområde om saker som händer. Där får du även lokal polisinformation direkt på kartan.

Ladda ner appen ”Safeland”, den är gratis, och registrera dig.

Ramavtal med glasmästeri
HSEF, Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förvaltning, har skrivit på ett ramavtal med Gustavsbergs Glasmästeri. Det innebär att du kan beställa glas till ett förmånligt pris. Kontakta företaget direkt om du vill beställa.

Anmälan om döda träd
De två döda träden utanför Aktergatan 26 har anmälts till kommunen. Det kan ta tid för kommunen att åtgärda men vi kommer att ligga på ärendet.

Styrelsen i sommar
Vi i styrelsen kommer ha semester vid olika tidpunkter under sommaren, därför kan det vara svårt att få tag på en specifik person under vissa perioder. Men du kan alltid nå någon av oss via mail, på styrelsen@sjoparlan.se och telefon. Kontaktlistor finns i tavlan vid entrén.

Hemsidan
Vår hemsida uppdateras alltid med senaste nytt. Där hittar du information om fastigheten, våra nyhetsbrev och kontaktinformation till ex. fastighetsskötsel. Adressen är sjoparlan.se

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsbrev maj 2019

Getingbo eller myrinvasion?

Föreningen har ett avtal med Anticimex. Kontakta dem direkt vid behov.

 

Tvätta balkongen eller cykeln?

Vi kommer köpa in en ny högtryckstvätt då den gamla gick sönder. Alla medlemmar är välkomna att låna den. Kontakta någon av oss i styrelsen!

 

Ny tvättmaskin

Då en av tvättmaskinerna i tvättstugan börjat fungera dåligt har vi beslutat köpa in en ny. Den kommer vara på plats inom ett par veckor.

 

Årsstämma 2019

Onsdag den 15 maj är det årsstämma för föreningen. Alla är välkomna till Park Inn, Midskeppsgatan 6, kl. 19.00.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2018.

Mötet hålls den 15 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. Innan mötet serveras kaffe, te och tilltugg så kom gärna lite innan.

Årsredovisningen finns på hemsidan, här. Styrelsen har inte fått några motioner detta år.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

 Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev april 2019

Information till boende

 

Vårens städdag

Vårens städdag blir den 5 maj. Vi gör fint runt huset, trappuppgångar och garaget.
Som förut så utgår en ersättning för deltagande som avgiftsreduktion på kommande avi.
Anmälningsblankett kommer i brevlådan.

 

Ombyggnadsregler

När man renoverar/bygger om behöver man få styrelsens godkännande, om det innebär ”väsentliga skillnader”. Vad som anses vara väsentliga skillnader och vad som är viktigt att tänka på finns i bifogad information. Du hittar den också på vår hemsida på www.sjoparlan.se.

Bergvärme

Vi undersöker om föreningen ska installera ett bergvärme-system. Just nu är det endast informations-inhämtning, det finns alltså inget beslut taget om att göra detta. Mer information kommer på årsstämman.

Årsstämma

Årets årsstämma blir den 15 maj, kl. 19.00 på Park Inn. Mer information om detta längre fram. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 maj för att hinna beredas till stämman.

Hälsningar från styrelsen

Nyhetsbrev februari

Brandvarnare

De befintliga brandvarnarna i lägenheterna börjar nå slutet på sin livslängd, därför ska vi byta till nya.

För er som inte redan har fått och bytt ut er, kontakta styrelsen.

Soprummet

Ett ständigt återkommande tema! Tänk på att vika ihop kartonger/förpackningar innan ni slänger dem. Större emballage och dylikt får man själv köra till återvinningsstationen med.

Vi har upptäckt att kattsand har kastats i grovsopor, vilket inte får göras.

Hemsida

Vår hemsida finns på www.sjoparlan.se

Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhetsinfo finns på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se

Årsstämma

Årets årsstämma blir den 15 maj. Mer information om detta längre fram.

 

/Hälsningar från styrelsen

Nyhetsbrev december

Brandsläckare och brandfiltar
Vi har installerat fler brandsläckare, samt brandfiltar i källargångarna och i garage.

Soprummet
Så här i jultid blir det fullt i soprummet. Tänk på att vika ihop kartonger/förpackningar, annars blir det
överfullt. Större emballage och dylikt får man själv köra till återvinningsstationen med.

Ljus
Det är mysigt med tända ljus! Tänk på att släcka dem också.

Fimpar
Det har upprepade gånger hänt att fimpar slängts ner från balkonger. Tänk på att vi alla ansvarar för
en trevlig miljö och visa hänsyn till era grannar.

Safeland
Ha koll på vad som händer i vårt område med appen Safeland. Registrera dig och få notiser om
händelser i närheten.

Stamspolning
Vi utför stamspolning två gånger per år. Vid senaste upptäcktes en stor fettklump som satt fast. Detta
kan orsaka stopp i avlopp och dålig lukt i lägenheten. Observera att man inte får spola ner tops,
tandtråd, etc. eller fett från ex. stekpanna i toaletten eller diskhon.

Hemsida
Vår hemsida finns på www.sjoparlan.se
Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhetsinfo finns på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott nytt år!