Nyhetsbrev april 2019

Information till boende

 

Vårens städdag

Vårens städdag blir den 5 maj. Vi gör fint runt huset, trappuppgångar och garaget.
Som förut så utgår en ersättning för deltagande som avgiftsreduktion på kommande avi.
Anmälningsblankett kommer i brevlådan.

 

Ombyggnadsregler

När man renoverar/bygger om behöver man få styrelsens godkännande, om det innebär ”väsentliga skillnader”. Vad som anses vara väsentliga skillnader och vad som är viktigt att tänka på finns i bifogad information. Du hittar den också på vår hemsida på www.sjoparlan.se.

Bergvärme

Vi undersöker om föreningen ska installera ett bergvärme-system. Just nu är det endast informations-inhämtning, det finns alltså inget beslut taget om att göra detta. Mer information kommer på årsstämman.

Årsstämma

Årets årsstämma blir den 15 maj, kl. 19.00 på Park Inn. Mer information om detta längre fram. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 maj för att hinna beredas till stämman.

Hälsningar från styrelsen

Nyhetsbrev februari

Brandvarnare

De befintliga brandvarnarna i lägenheterna börjar nå slutet på sin livslängd, därför ska vi byta till nya.

För er som inte redan har fått och bytt ut er, kontakta styrelsen.

Soprummet

Ett ständigt återkommande tema! Tänk på att vika ihop kartonger/förpackningar innan ni slänger dem. Större emballage och dylikt får man själv köra till återvinningsstationen med.

Vi har upptäckt att kattsand har kastats i grovsopor, vilket inte får göras.

Hemsida

Vår hemsida finns på www.sjoparlan.se

Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhetsinfo finns på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se

Årsstämma

Årets årsstämma blir den 15 maj. Mer information om detta längre fram.

 

/Hälsningar från styrelsen

Nyhetsbrev december

Brandsläckare och brandfiltar
Vi har installerat fler brandsläckare, samt brandfiltar i källargångarna och i garage.

Soprummet
Så här i jultid blir det fullt i soprummet. Tänk på att vika ihop kartonger/förpackningar, annars blir det
överfullt. Större emballage och dylikt får man själv köra till återvinningsstationen med.

Ljus
Det är mysigt med tända ljus! Tänk på att släcka dem också.

Fimpar
Det har upprepade gånger hänt att fimpar slängts ner från balkonger. Tänk på att vi alla ansvarar för
en trevlig miljö och visa hänsyn till era grannar.

Safeland
Ha koll på vad som händer i vårt område med appen Safeland. Registrera dig och få notiser om
händelser i närheten.

Stamspolning
Vi utför stamspolning två gånger per år. Vid senaste upptäcktes en stor fettklump som satt fast. Detta
kan orsaka stopp i avlopp och dålig lukt i lägenheten. Observera att man inte får spola ner tops,
tandtråd, etc. eller fett från ex. stekpanna i toaletten eller diskhon.

Hemsida
Vår hemsida finns på www.sjoparlan.se
Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhetsinfo finns på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott nytt år!

 

Städdag 21 oktober

Höststäddag Sön 21 Oktober 10.00–13.00

Nu är det dags att göra fint inför vintern runtom huset och i trappuppgångarna. Städdagen avslutas med grillning på gården.

Anmäl er gärna senast torsdag 18 oktober genom att lämna ifylld lapp i styrelsens brevlåda på Aktergatan 20

Ingen garagestädning på hösten så bilarna får stå.

Tack på förhand och välkomna!

/Styrelsen

Nyhetsbrev maj

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen. Brevet läggs även ut på vår förenings externa hemsida.
Föreningens externa hemsida har adressen: www.sjoparlan.se   

Inloggning till personligt intranät på: https://www.hemochfastighet.se

Ny hemsida

Kom ihåg vår nya hemsida på www.sjoparlan.se

Personlig inloggning till tex. hyresavier och lägenhets info på vår förvaltares sida www.hemochfastighet.se

 

Soprum

Vi har fortfarande stora problem med sopsorteringen. Sortera gärna plast, pappers förpackningar, wellpapp, tidningar el avfall, mm i respektive kärl. För brännbart nerkastet så gäller att inga stora skrymmande påsar får tryckas ner då de kan orsaka stopp i sopsugssystemet. Påminner även om att allt avfall som inte hör hemma i soprummet ska lämnas på rätt ställe, t.ex. Östberg ÅVC. Då får vi en billigare hantering som alla tjänar på.

 

Inglasning av balkonger

Balkongföretaget Lumon ansvarar för balkonginglasning och har startat upp arbetet. Styrelsen kommer ingå i ett samarbete och avtal med Lumon i 5 år framåt. Lumon ansvarar för avtal och kontakt med medlemmar som beställer inglasning. www.lumon.se

Nya stadgar

De nya stadgarna som har röstats på extra stämma samt ordinarie stämma i år är nu registrerade hos Bolagsverket och finns tillgängliga på vår hemsida: http://sjoparlan.se/stadgar/.

 

Semestertider

Nu är det snart semestertider och många reser bort. Prata gärna med era grannar så ni kan hjälpas åt att ha lite koll. Ladda gärna ner appen Tryggve, där man kan dela, information, varningar och larm med närbelägna områden och vår Brf. Sök i grupper ”Brf Sjöpärlan” och registrera dig.

 

Vi önskar en trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen