Medleminfo maj 2022

Information till boende maj 2022

Brandvarnare

De brandvarnare som är uppsatta genom föreningen behöver kontrolleras med jämna mellanrum så att de fungerar. Tryck på knappen och se till att den ger ifrån sig ett ljud. Om den inte fungerar behöver den bytas ut, det är inget batteri som ska bytas i dessa.

Trivselregler

Hänsyn
Visa hänsyn och omtanke till grannar, huset och området så bidrar du till trivsel och bra gemenskap. Anpassa radio- och TV-ljudet så att du inte stör grannarna. Om du ska ha en fest som du tror kan störa, sätt gärna upp en lapp i porten för att informera grannarna. Normalt ska det vara tyst mellan kl 22.00 – 07.00 vardagar och 22.00 – 10.00 helger.

Förhållningsregler
I vår förening är det inte tillåtet att:

Grilla med grillkol på våra balkonger eller uteplatser. Använd el- eller gasolgrill

Röka i fastighetens utrymmen

Montera egen köksfläkt vid spisen. Den förstör fläktsystemet för övriga i huset

Förvara cyklar, barnvagnar eller brännbart material med mer i våra trappuppgångar. Det är vår nödutgång och räddningstjänstens insatsväg om det börjar brinna

Förvara brandfarligt material (bensin, gasol mm) i källaren, förrådet eller i garaget

Ta bort glasskivorna på balkongräcket, på grund av säkerhetsskäl

Förändra eller montera utrustning på fastighetens ytterväggar (t.ex. antenner och markiser) utan att ha fått styrelsens godkännande

MC plats

Det finns två lediga platser i garaget för motorcykel eller moped. Kontakta styrelsen om det finns intresse.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 19 maj på Park Inn hotell samt digitalt via Teams.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse föreningsstämma

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2021.

Mötet hålls den 19 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6, eller digitalt via Teams. Innan mötet serveras kaffe, te och lite frukt.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/. Motioner skickas till styrelsen senast den 12 maj, antingen via brev till föreningens brevlåda Aktergatan 20 eller via mail till: styrelsen@sjoparlan.se

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo april 2022

Information till boende april 2022

 Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse har mailats ut den 20 april till alla medlemmar.

Påminnelse om OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Detaljerad information finns i entrén och i postfacket.

Garaget

Onsdagen den 11 maj kommer Städhuset och gör rent golvet i garaget. Alla bilar måste därför vara utkörda, så att deras maskiner kommer åt överallt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo mars 2022

Information till boende mars 2022

Cykelförrådet

Vi behöver få lite bättre ordning i cykelförrådet. Som vi tidigare informerat om kommer därför alla cyklar och barnvagnar som INTE är märkta att bortforslas den 6 april.

 Städdag

Vi planerar att ha en städdag söndagen den 3 april mellan kl. 10.00 till ca 12.00. Vi avslutar med gemensam korvgrillning. Så planera in dagen och som tidigare år får alla som deltar en engångs sänkning av månadsavgiften med 500 kronor.

Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse kommer senare.

OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Styrelsens Fastighetsgrupp återkommer med mer detaljerad information.

Jordfelsbrytare i lägenhet  

Under det senaste året har några av föreningen medlemmar fått problem med jordfelsbrytaren i lägenheten. Brytaren är en fast säkerhetsinstallation i el centralen i lägenheten. Brytaren minskar risken för eldbränder och därmed minskar också risken för personskador.

Brytarna i våra lägenheter börjar nu bli till åren och ett par problem som rapporterats är att brytaren löser ut, den går inte att slå på / återställa igen och lägenheten blir därmed helt utan el. Om medlem vill byta ut jordfelsbrytaren kontakta en certifierad elfirma,men det går även bra att kontakta och anlita Borgens Elektriska AB (070 – 756 90 99).
Kostnaden står medlem själv för.

MSB information bifogas i händelse av kris

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Informationsbrev januari 2022

Information till boende januari 2022

 

Cykelförrådet

Vi behöver få lite bättre ordning i cykelförrådet. Som vi tidigare informerat om kommer därför alla cyklar och barnvagnar som INTE är märkta att bortforslas den 2 april.

 Städdag

Vi planerar att ha en städdag söndagen den 3 april om Coronaläget tillåter. Så planera in dagen och som tidigare får alla som deltar en engångs sänkning av månadsavgiften med 500 kronor.

Årsstämma

Är bokad till den 19 maj. Mer information om plats och tidpunkt kommer.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt våra stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Motion till årsstämma 2020

MOTION TILL BRF SJÖPÄRLANS ÅRSSTÄMMA 2020-05-26

Förslag till kameraövervakning av Brf Sjöpärlans soprum. Bakgrund

Frekvent problem med överfulla kärl, felsortering av farligt avfall som normalt skall lämnas på miljöstationen. Gäller även for emballage, byggmaterial, stora kartonger, och frigolit som dun1pas i felaktiga kärl avsedda för grovsopor, plastförpackningar och kartong. Dessutom dumpas ofta möbler och farligt avfall på. ett felaktigt sätt vid in och utflyttning från fastigheten.

 

Förslag till beslut.

Vi föreslår kameraövervakning av sopruin/miljörum, för att minska problemet med frekvent felsortering a.v avfa ll som inte hör hemma i Brf Sjöpärlans soprum/niljörum och även att obehöriga personer vistas i soprummet, dessutom kostar detta föreningen både dyrbar tid och dyrare sophämtning. Se bifogad länk.

https://www.safeteam.se/nyheter/karne  raovervakning-stoppar­ sopfusket/

https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/karne rabevakningslagen/

 

Vi föreslår föreningsstämman att utreda förutsättningar och möjligheter till kameraövervakning av soprum/miljö rum.

 

Stockholm 2020-04-21