Styrelsen

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att arbeta långsiktigt för att vår fastighet ska ha en bra teknisk status och att underhåll och eventuella investeringar bygger på en långsiktig och värdehöjande modell som tillvaratar medlemmarnas intressen. Styrelsen sammanträder cirka åtta gånger per år.

Den ekonomiska planen utgår från att föreningen inte ska generera vinst utan att vi genom fonderingar och försiktiga plceringar skapar en långsiktigt stabil ekonomi för föreningen. Styrelsen ska även sträva efter att ha en balanserad ekonomi i förhållande till energi- och räntekostnader samt kostnader för skatter.

Styrelsen ska på ett kostnadseffektivt vis teckna avtal med leverantörer inom energi, fastighetsunderhåll, städning och administration. Föreningen ska därmed få ”värde för pengarna” i våra leverantörsavtal.

Representera styrelsen

Styrelsens representanter är förtroendevalda av föreningens medlemmar. Styrelsens representanter väljs in i samband med den årliga föreningsstämman och förslag till nya representanter tas fram av en valberedning. Beslut om extern revisor fattas också vid varje årsstämma, för ett år i taget. Har du intresse av att ingå, är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Är du intresserad av styrelsearbete i vår förening? Kontakta oss för mer information!

Styrelsen
Valdes 2023-05-25

Kontakt
Maila oss till styrelsen@sjoparlan.se eller
Meddela oss genom formuläret nedan

Ordförande
Ana Barata

Ordinarie styrelseledamöter
Erik Fanki
Cecilia Marmolin
Robert Svensson
Bengt Lindberg

Suppleanter
Kjell Kemi
Anders Nilsson