Trivselregler

I vår förening råder ett antal trivselregler. Alla medlemmar måste förhålla sig till våra regler. Har du frågor kring dem kontakta styrelsen.

Länkar

Hänsyn
Förhållningsregler
Försäkring
Uthyrning i andrahand
Underhåll
Städdagar

Hänsyn
Visa hänsyn och omtanke till grannar, huset och området så bidrar du till trivsel och bra gemenskap. Anpassa radio- och TV-ljudet så att du inte stör grannarna. Om du ska ha en fest som du tror kan störa, sätt gärna upp en lapp i porten för att informera grannarna. Normalt ska det vara tyst mellan kl 22.00 – 07.00 vardagar och 22.00 – 10.00 helger.

Förhållningsregler
I vår förening är det inte tillåtet att:

  • Grilla med grillkol på våra balkonger eller uteplatser. Använd el- eller gasolgrill
  • Röka i fastighetens utrymmen
  • Montera egen köksfläkt vid spisen. Den förstör fläktsystemet för övriga i huset
  • Förvara cyklar, barnvagnar eller brännbart material med mer i våra trappuppgångar. Det är vår nödutgång och räddningstjänstens insatsväg om det börjar brinna
  • Förvara brandfarligt material (bensin, gasol mm) i källaren, förrådet eller i garaget
  • Ta bort glasskivorna på balkongräcket, på grund av säkerhetsskäl
  • Förändra eller montera utrustning på fastighetens ytterväggar (t.ex. antenner och markiser) utan att ha fått styrelsens godkännande

Försäkring
Förutom den vanliga hemförsäkringen måste du även skaffa en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Du är själv ansvarig för utrustning som finns inne i lägenheten, samt för skador som fastigheten drabbas av som du själv har vållat. De omfattas inte av hemförsäkringen. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Uthyrning i andrahand
Lägenheter i Brf Sjöpärlan får hyras ut i andra hand då speciella skäl föreligger. Du måste alltid kontakta styrelsen för godkännande om du vill hyra ut din lägenhet. Det gör du genom att fylla i  ansökan för tillstånd till upplåtelse i andrahand och skickar till styrelsen för beslut. Glöm inte att det är fortfarande du som står som ansvarig för lägenheten oavsett hyresgäst och att du är skyldig att informera den nya hyresgästen om föreningens regler. Du hittar generall information i detta dokument.

Underhåll
Du är skyldig att på egen bekostnad underhålla, reparera och hålla lägenheten i gott skick. Kontakta alltid styrelsen först för godkännande om du vill förändra din lägenhet

Städdagar
På våren och hösten har vi städdagar då vi sköter om vår fastighet och snyggar upp våra lokaler. Det arbete som vi tillsammans utför på städdagarna bidrar till en trevligare boendemiljö och hjälper till att hålla nere underhållskostnaden. Vi dricker kaffe eller grillar korv och har det trevligt tillsammans. Kom med på dessa dagar, gör en insats för vår förening och lär känna dina grannar.