Regler för andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavare som önskar hyra ut sin bostad ska i god tid innan uthyrningen påbörja ansökan om tillstånd hos föreningens styrelse. Ansökan protokollförs på ett styrelsemöte och BRF Sjöpärlan för in ansökan och tiden i lägenhetsregistret.

Ansökan

För att hyra ut lägenheten i andra hand behöver medlemmen enligt föreningens stadgar inhämta godkännande från styrelsen. Finns inget godkännande anses lägenheten hyras
ut olovligen, vilket innebär ett stadgebrott.

Ansökan skall skickas till styrelsen också i de fall lägenhetsinnehavare önskar upplåta sin lägenhet till familjemedlem/släkt.

Tid

Medlemmen behöver ange skäl till uthyrningen och uthyrningen ska vara tidsbegränsad. Föreningen godkänner en hyresperiod om högst ett år. Efter det måste en ny ansökan göras. Föreningen godkänner en förlängning av en andrahandsuthyrning till en tid om totalt maximalt två år, förutsatt att skäl för uthyrningen fortfarande finns. Ytterligare förlängningar godkänns inte, inte ens om medlemmen vill hyra ut till en annan person.

I ansökan ska personuppgifter för den andrahandsboende inkluderas.

Detta för att föreningen ska kunna lämna uppgifter till myndigheter om vem som bor i huset för nödsituationer och liknande.

Godtagna skäl

Skäl för uthyrning i andra hand som föreningen godkänner är:

  • Arbete på annan ort, minst 10 mil bort eller utomlands
  • Provsambo
  • Militärtjänst enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
  • För köp inför pensionen
  • Studier på annan ort, minst 10 mil bort eller utomlands
  • Längre vistelse på sjukhus, behandlingshem eller liknande så länge behandling pågår
  • I samband med flytt till äldreboende
  • Inför en försäljning om marknaden har gått ner (marknaden anses stabil efter 6 månader, det innebär inte att man har rätt att göra vinst)