Medlemsinfo november 2020

Information till boende november 2020

Energiprojektet

Onsdagen den 11 november ska projektet driftsättas. Värme och varmvatten är avstängt 08.00-16.00 och kallvattnet avstängt mellan 08.00-12.00, eventuellt med störningar ram till 16.00

Sprängningar

En del lägenheter har fått skador som kan vara relaterade till sprängningarna. Styrelsen kommer därför att skriva ett brev till Stockholm Vatten och göra en gemensam anmälan, för de som uppgett skada. Förhoppningsvis leder det till en besiktning från deras sida.

 Råttproblem

Vi har sett en ökning av råttor runt vårt område och hus. Anticimex har varit vid fastigheten och placerat ut två fällor, de återkommer den 11 november för inspektion.

Råttor äter både frön och bröd, mata därför inte fåglar i bostadsområdet. Förvara inte saker som mat, kartonger, lådor eller annat skräp på balkongen.

Ha inte sommarmöbler stående mot husväggen. Det ger råttorna gömställen.

Hissarna

Hissarna är ny besiktade och en del reparationer behöver utföras på alla tre hissarna. Vi har nu fått in offerter och beslut om hur vi går vidare tas på styrelsemötet den 15 december.

Soprummet

Vi har haft påhälsning av obehöriga i soprummet. De verkar mest intresserade av elektronikskrot, men även det som finns på byteshyllan. Tänk på att inte släppa in obehörig i rummet.

Träd vid kanalen

Det omkull blåsta trädet utanför Aktergatan 26 är nu borttaget och nytt planteras under 2021

Fest och störande ljud

Det har varit högljudda fester i fastigheten. Vi vill påminna om att det inte ok att spela hög musik på kvällarna efter kl. 21.00 eller i övrigt störa grannar. Enstaka fester får vi självklart ha. Vi ber om att ta hänsyn till varandra och uppkommer det situationer är det viktigt at vi har en dialog om det.

Corona

Vi fortsätter sprita dörrhandtag och knappar i gemensamma utrymmen och uppmanar alla att hålls avstånd när vi möts.

Hösthälsningar från Styrelsen

 

 

 

Medlemsinfo oktober 2020

Information till boende oktober 2020

Sprängningar

En del lägenheter har fått skador som kan vara relaterade till sprängningarna i närheten.

Vi uppmanar därför alla att inspektera lägenheten, balkongen och förrådet.

Upptäcker ni någon skada, får ni gärna dokumentera och fota den och maila in den till oss i styrelsen.

Vi kommer att ta upp detta på nästa styrelsemöte den 3 november.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo september 2020

Information till boende september 2020

 

Energiprojektet

Projektet fortgår med stora rörarbeten och snart ska det vara ihopkopplat från borrhålen till värmepumpar till varmvattenlager och till luftåtervinningsbatteri.

För att nå plan 6 i trapp 20 behövdes rören dras vid sidan av trappen ner till garaget, men de inkräktar väldigt lite på utrymmet, senare kommer rören isoleras också så detta är inte slutgiltigt utseende. Önskar vi så kan synliga rör kläs in i låda men det är inte beslutat ännu.

 

Sprängningar

Nu har de påbörjat sprängningar för nya tunnelbanan. Vill du bli förberedd kan du anmäla dig på: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/sms-information

 

Torktumlare

En ny torktumlare är beställd till tvättstugan från Söderkyl.

Leverans och installation kommer preliminärt att ske den 16 oktober.

 

Råttproblem

Vi ser en ökning av råttor runt vårt område och hus.

Ställ inga sopor i trapphuset utan släng dem direkt i soptunnan och stäng locket ordentligt. Är soptunnan full, ställ inte soppåsen på marken bredvid.

Råttor äter både frön och bröd, mata därför inte fåglar i bostadsområdet. Råttorna är duktiga på att klättra och hoppa och kan enkelt komma åt mat även om du hängt upp den i ett träd eller lagt den i ett fågelbord.¨

Förvara inte saker som mat, kartonger, lådor eller annat skräp på balkongen.

Ha inte sommarmöbler stående mot husväggen. Det ger råttorna gömställen.

– Råttorna har ökat markant i hela Stockholm, säger Mårten Husman på Anticimex.

 

Hissarna

Hissarna är ny besiktade och en del reparationer behöver utföras på alla tre hissarna. Vi har nu beställt offert på vad arbetet kommer att kosta och efter det tas beslut om hur vi går vidare.

 

Corona

Vi spritar dörrhandtag i gemensamma utrymmen samt hissknapparna regelbundet, allt för att vi ska slippa smittan i vår förening.

Nu kommer mörkret och vi vill kanske lysa upp kvällarna med levande ljus, glöm inte att släcka dom i tid.

 

Hösthälsningar från Styrelsen

 

 

 

Medlemsinfo augusti 2020

Information till boende augusti 2020

Bergvärmeprojektet

Nu fortsätter energiprojektet.
I onsdags kopplades det om i vatten och avlopp för att göra plats till tre stycken värmepumpar i undercentralen. Dessa ska nu installeras och rördragningar göras för bergvärmehålen och luftvärmebatteri. Så i nr.20 kommer nya rör dras från plan 0 till plan 6 jämte dagens ventilationsschakt.

Och parkeringsplats nr 3 tas till varmvattenlager.

Vi hoppas kunna göra resterande plats till två MC parkeringar, återstår se hur mkt plats som blir över.

Tidsmässigt är planen att kunna skifta från dagens fjärrväme till det nya i början av 2021.

Återställning av gräsytan kommer att ske under hösten.

ComHem

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

Vad behöver du göra?

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Med våra enkla tips på comhem.se/digitalisering kan du ändra redan nu. Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du textem vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

 

Sprängningar i Henriksdalsberget

Pågår kontinuerligt nu och mer information finns att läsa på Stockholm Vatten. Om ni önskar bli aviserad 30 minuter inför varje sprängning kan ni anmäla er till Stockholm Vattens sms tjänst. Gå in på www.svoa.se/telefonavisering eller ring 08-522 128 80 och anmäl dig.

 

Soprummet

Tack alla som lägger rätt saker i rätt kärl! Det har blivit en otrolig skillnad och soprummet är mycket fräschare numera.

 

Höst städningen inställd

Med anledning av Coronaviruset kommer vi inte samlas för höststädning i år.

 

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo juni 2020

Information till boende juni 2020

Årsstämma

Årsstämman hölls den 26:e maj på Hotel Park Inn. Den nya styrelsens kontaktuppgifter finns uppsatta i alla trappuppgångar.

Soprummet

Har blivit ett stort problem. Felaktig sopsortering och överfulla kärl!! Till årsmötet hade det inkommit en motion om att utreda eventuell kameraövervakning av rummet, för att komma till rätta med problemet. Resultatet av röstningen blev 15 röster som biföll och 11 som nekade. Blir det inte en bättring får styrelsen arbeta vidare med hur en sådan lösning skulle kunna presenteras. Ett annat alternativ är att höja avgifterna, så att fler tömningar kan ske i veckan. Vi hoppas att vi alla kan ta ansvar och se till att lägga saker rätt och att inte lägga mer i redan fulla kärl. Bryt ner era sopor så mycket det går och sortera i rätt kärl.

Bergvärme

Styrelsen har beslutat att ersätta dagen fjärrvärmelösning med berg- och frånluftsvärme lösning.
Besparingen i effektförbrukning är ca 70% mot dagens.
Detta medför en investering på ca 4 miljoner men denna kostnad kan tas utan höjning av bostads avgifterna
Arbeten börjar 22/6 med borrning av bergvärmehål på övre delen av gården, Borrningen väntas ta 5-8 dar, men det aviseras v26, 27 och 28. Se det som avspärrning av området.
Driftsättning av nya systemet innan årets slut.

ComHem

Den 8 september går ComHem över till helt digitalt tv-utbud, vilket gör att det analoga nätet upphör. Läs mer på comhem.se/digitalisering

Sommar

Nu är det sommar och vi kan äntligen nyttja våra balkonger. För alla rökare är det viktigt att tänka på att ta hänsyn, då röken drar sig till både balkonger och till alla som nu vill ha öppna fönster. Tänk också på att inte övervattna era växter, då fler har fått vatten rinnandes ner på sina balkonger och fönster.

I semestertider är det skönt att vi tillsammans verkar genom grannsamverkan. Vi har en egen grupp på appen Safeland, som heter ”Brf Sjöpärlan”. Där kan vi snabbt förmedla om något speciellt händer i fastigheten eller omgivningen. Bra om så många av oss som möjligt  går med i gruppen.

Om du behöver ha tag i någon i styrelsen mailar du till info@sjoparlan.se, så är det alltid någon av oss läser det även i semestertider.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev. Adressen är www.sjoparlan.se

Vi önskar alla en riktigt skön och Corona fri sommar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen