Medlemsinfo mars 2022

Information till boende mars 2022

Cykelförrådet

Vi behöver få lite bättre ordning i cykelförrådet. Som vi tidigare informerat om kommer därför alla cyklar och barnvagnar som INTE är märkta att bortforslas den 6 april.

 Städdag

Vi planerar att ha en städdag söndagen den 3 april mellan kl. 10.00 till ca 12.00. Vi avslutar med gemensam korvgrillning. Så planera in dagen och som tidigare år får alla som deltar en engångs sänkning av månadsavgiften med 500 kronor.

Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse kommer senare.

OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Styrelsens Fastighetsgrupp återkommer med mer detaljerad information.

Jordfelsbrytare i lägenhet  

Under det senaste året har några av föreningen medlemmar fått problem med jordfelsbrytaren i lägenheten. Brytaren är en fast säkerhetsinstallation i el centralen i lägenheten. Brytaren minskar risken för eldbränder och därmed minskar också risken för personskador.

Brytarna i våra lägenheter börjar nu bli till åren och ett par problem som rapporterats är att brytaren löser ut, den går inte att slå på / återställa igen och lägenheten blir därmed helt utan el. Om medlem vill byta ut jordfelsbrytaren kontakta en certifierad elfirma,men det går även bra att kontakta och anlita Borgens Elektriska AB (070 – 756 90 99).
Kostnaden står medlem själv för.

MSB information bifogas i händelse av kris

Vänliga hälsningar
Styrelsen