Medlemsinfo september 2023

Stadgeändring
Beslut togs på extra årsstämma 230926 kring stadgeändring då alla närvarande var eniga för.

Höstens städdag
Tack till er alla som deltog vid städdagen i söndags i det soliga septembervädret.

Enstar-
Konflikten med Enstar är fortfarande pågående och kommer att avgöras under 2024.

Brandsläckare och brandfilt
Nu när höstmörkret smyger sig på och vi tänder fler ljus i våra hem vill vi påminna om att det är bra att skaffa egen brandsläckare och brandfilt till lägenheten som extra säkerhet.

Inpasseringssystemet
Den som önskar koppla fler än ett telefonnummer till sin lägenhet kan kontakta fastighetsgruppen för att få hjälp med detta.

Mangel i tvättstuga
Mangeln i tvättstugan har gått sönder och kommer inte att ersättas av ny.

Planerad höjning av medlemsavgift
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 10 %, from 1 november 2023. Räntorna har höjts i flera steg från 2022, vilket motsvarar en höjning på ca 330% på våra lån. Den kommer troligen att öka även under 2024. Vi har ett lån som går ut i november och därför kommer räntan på det att höjas avsevärt. I takt med att vårt hus blir äldre, måste vi även budgetera för ökat underhåll.

Medlemsinfo augusti 2023

Soprummet
Vi behöver tyvärr, på förekommen anledning, återigen påminna om att vi alla ansvarar för att soprummet används på rätt sätt. Större föremål, såsom Europallar och annat, hör inte hemma i vårt soprum utan kastas på någon av våra närliggande Återvinningscentraler.

Höstens städdag
Boka redan nu in söndag 1 oktober i era kalendrar då vi höststädar i och utanför fastigheten med start kl. 10 som vanligt.

Sjöstadsdagen
I år arrangeras Sjöstadsdagen lördagen den 26 augusti kl. 10-21. På Sjöstadsföreningens hemsida hittar ni mer info och program för dagen.

När ni renoverar
Inför renovering av lägenhet ska planerad åtgärd alltid anmälas till styrelsen. Här hittar ni länk till ansökningsformulär.
Begäran om tillstånd för ändringar i lägenhet (sjoparlan.se)

Vid badrumsrenovering
En påminnelse till er som nyligen har renoverat våtutrymmen eller planerar sådan åtgärd. Enligt våra stadgar ska medlem som renoverat våtrum bekosta en våtrumsbesiktning efter avslut och skicka till styrelsen senast 6 månader efter avslutad renovering.

Extra årstämma
Digital extra årsstämma hålls 27/9 kl 19 med anledning av stadgeändring. Länk till mötet skickas ut separat.

Nytt passersystem 4-5 september
Fastigheten gamla passersystem kommer att bytas ut till ett modernt Axema passersystem, baserat på nya portapparater (utanför entréer) och ny centralenhet. Nya Axema systemet fungerar på samma sätt som vårt befintliga och har dessutom en hel del nya funktioner.  Återkommer med detaljer och information i början på september.

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)  
I maj genomfördes byte av frånluftsdon i badrum så att vi har en gemensam standard i alla lägenheter.

Nästa steg blir att finjustera luftflödet. WIAB kommer att utföra arbetet under september och det innebär att tillträde kommer att behövas till alla lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer och datum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen