Medlemsinfo augusti 2023

Soprummet
Vi behöver tyvärr, på förekommen anledning, återigen påminna om att vi alla ansvarar för att soprummet används på rätt sätt. Större föremål, såsom Europallar och annat, hör inte hemma i vårt soprum utan kastas på någon av våra närliggande Återvinningscentraler.

Höstens städdag
Boka redan nu in söndag 1 oktober i era kalendrar då vi höststädar i och utanför fastigheten med start kl. 10 som vanligt.

Sjöstadsdagen
I år arrangeras Sjöstadsdagen lördagen den 26 augusti kl. 10-21. På Sjöstadsföreningens hemsida hittar ni mer info och program för dagen.

När ni renoverar
Inför renovering av lägenhet ska planerad åtgärd alltid anmälas till styrelsen. Här hittar ni länk till ansökningsformulär.
Begäran om tillstånd för ändringar i lägenhet (sjoparlan.se)

Vid badrumsrenovering
En påminnelse till er som nyligen har renoverat våtutrymmen eller planerar sådan åtgärd. Enligt våra stadgar ska medlem som renoverat våtrum bekosta en våtrumsbesiktning efter avslut och skicka till styrelsen senast 6 månader efter avslutad renovering.

Extra årstämma
Digital extra årsstämma hålls 27/9 kl 19 med anledning av stadgeändring. Länk till mötet skickas ut separat.

Nytt passersystem 4-5 september
Fastigheten gamla passersystem kommer att bytas ut till ett modernt Axema passersystem, baserat på nya portapparater (utanför entréer) och ny centralenhet. Nya Axema systemet fungerar på samma sätt som vårt befintliga och har dessutom en hel del nya funktioner.  Återkommer med detaljer och information i början på september.

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll)  
I maj genomfördes byte av frånluftsdon i badrum så att vi har en gemensam standard i alla lägenheter.

Nästa steg blir att finjustera luftflödet. WIAB kommer att utföra arbetet under september och det innebär att tillträde kommer att behövas till alla lägenheter. Vi återkommer med mer detaljer och datum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *