Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2023.

Mötet hålls den 22 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. Innan mötet serveras kaffe, te och frukt så kom gärna lite innan.

Årsredovisningen finns på hemsidan, Årsredovisning 2023

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.  Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner                  

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo april 2024

Städdag
Vår gemensamma städdag sker söndag 5/5. Vi samlas som vanligt med start kl. 10:00 utanför huset och avslutar med korvgrillning som belöning.

Årsstämma
Save the Date! Vår årsstämma är bokad till 22/5 kl. 19 och hålls på Park In by Radisson (Midskeppsgatan 6). Årsredovisningen skickas ut senast 2 veckor före stämman. Motioner ska inkomma senast den 14/5.

Fett i avlopp
Kom ihåg: Sedan 1 januari är det förbjudet enligt lag att hälla ner matfett i avloppet. Den nya lagen innebär att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. Dessutom ställer fettet till det i reningsverken.

Renoveringsansökansdokument på sajten
Det finns nu tydligare dokumentation gällande Ansökan för renovering eller ombyggnad av lägenhet. Dokumentet har uppdaterats och hittas på Sjöpärlans sajt (ligger under För boende).

Stamspolning återstår för Aktergatan 22

Måndag den 6/5 – (vecka 19)
Aktergatan 22 1tr + 2tr

Tisdag den 7/5
Aktergatan 22 3tr + 4tr + 5tr

Styrelsen har gett Solna Högtrycksspolning uppdraget att utföra stamspolning i fastigheten under april och maj. Solna Högtrycksspolning kommer att behöva tillträde till er lägenhet under ca 30 minuter under angivna dagar aviserade i era respektive portuppgångar. Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna nyckel i kuvert märkt med adress, namn, plan och lägenhetsnummer till styrelsens representant som står i entrén 07.30-08.00 de dagar stamspolning sker. Ni kan också lämna nyckel i kuvert i föreningens postlåda i nr 20. Utlånad nyckel återlämnas i respektive medlems postlåda.
Vet man om att man är bortrest under perioden, kan man lägga nyckel i styrelsens brevlåda innan man åker.
Observera att om medlem missar att tillgängliggöra sin lägenhet under aktuella datum och tidpunkter, får medlem själv ta kostnaden för att få hit Solna Högtrycksspolning igen, så de kan stamspola i den lägenheten.

Medlemsinfo mars 2024

Beställning av nycklar
Om ni behöver kopiera eller beställa nya (KABA Titan/aura) lägenhets nyckel, cylinder eller ny
inpasserings bricka, vänligen kontakta styrelsen/fastighetsgruppen i ärendet.
Styrelsen beställer via låssmedens portal, från Brf Sjöpärlans låssmed, Söderlås vid Ringen AB.

Saker på fel plats
Vi vill på förekommen anledning påminna om att inte lämna saker i förrådsgångar.  Prylen nedan har stått ca ett år i förrådsgången med ingång från garage och sedan direkt höger i utrymmet mellan garage och trapphus nr 20.

Städdag
Vår gemensamma städdag sker söndag 5/5. Vi samlas som vanligt med start kl 10 och avslutar med korvgrillning som belöning.

Årsstämma
Save the Date! Vår årsstämma är bokad till 22/5 kl. 19 och hålls på Park In by Radisson. Årsredovisningen skickas ut senast 2 veckor före stämman.

Fett i avlopp
Sedan 1 januari är det förbjudet enligt lag att hälla ner matfett i avloppet. Den nya lagen innebär att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. Dessutom ställer fettet till det i reningsverken.

Stamspolning
Styrelsen har gett Solna Högtrycksspolning uppdraget att utföra stamspolning i fastigheten under april och maj. Solna Högtrycksspolning kommer att behöva tillträde till er lägenhet under ca 30 minuter under angivna dagar aviserade i era respektive portuppgångar. Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna nyckel i kuvert märkt med adress, namn, plan och lägenhetsnummer till styrelsens representant som står i entrén 07.30-08.00 de dagar stamspolning sker. Ni kan också lämna nyckel i kuvert i föreningens postlåda i nr 20. Utlånad nyckel återlämnas i respektive medlems postlåda.

Vet man om att man är bortrest under perioden, kan man lägga nyckel i styrelsens brevlåda innan man åker.

Observera att om medlem missar att tillgängliggöra sin lägenhet under aktuella datum och tidpunkter, får medlem själv ta kostnaden för att få hit Solna Högtrycksspolning igen, så de kan stamspola i den lägenheten. 

Med hälsning om en Glad påsk

Styrelsen

Medlemsinfo februari 2024

Soprummet
Återigen har det kastats matavfall i fel kärl. Förutom att detta leder till att det stinker i soprummet så ger det oss ökade kostnader för sophämtning.
I veckan hade någon lämnat en madrass utanför en av våra portar. Medlem ur styrelsen fick slänga den i soprummet.
Ingen av oss vill väl ha sopor utanför, så ta hand om det som ni ansvarar för på korrekt sätt.

Avgift för Tele2 bredband
I och med vårt nya gruppavtal med Tele2, så faktureras nu föreningen för bredbandet, istället för den enskilde medlemmen. Pga det ekonomiska läget, så behöver vi nu addera detta till medlemsavgiften. Märk väl att denna höjning på 78 kronor ex moms är lägre än vad den genomsnittliga månadskostnaden var på ett bredband som tecknades privat (utan gruppavtal) tidigare.

Hemsida
På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

Hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo december 2023

Soprummet vid jul
I juletider blir det mycket återvinningsmaterial i form av kartonger och omslagspapper. Vi ber er alla att platta till era stora kartonger så att vi får plats med så mycket som möjligt i våra återvinningskärl.
Nu är det ljus…
Den här årstiden är vi många som tycker om at ha tända ljus inne. Vi vill påminna er alla om att hålla uppsikt och vara noga med att släcka ljusen efter er. Bra att även kontnuerligt kontrollera att brandvarnare fungerar som de ska.
Planerar du att renovera?
Tänk på att inför planerad renovering lämna in ansökan till styrelsen. Din ansökan måste också vara godkänd innan du påbörjar åtgärd i lägenhet. Du hittar blankett här:
Begäran om tillstånd för ändringar i lägenhet
Snön utanför fastigheten
Vår brf har ingen upphandlad tjänst som utför snöskottning framför portar, garage och cykelrum. Vi ser det som ett gemensamt ansvar och ber er alla om hjälp att hålla rent från snö utanför fastigheten. Skyfflar och borste finns i samtliga portar. Halksand finns i lådan till vänster om garageporten. Tack på förhand!
Höjning av avgift för garageplats, MC-plats samt laddplats
Från och med januari höjer vi avgift för garageplats och MC-plats med 10%. Avgift för laddarplats höjs även den med 10%.
Jordfelsbrytare i lägenhet
Under det senaste året har några av föreningen medlemmar fått problem med jordfelsbrytaren i lägenheten. Brytaren är en fast säkerhetsinstallation i elcentralen i lägenheten som minskar risken för eldbränder och därmed också minskar risken för personskador.
Brytarna i våra lägenheter börjar bli till åren och ett par problem som rapporterats är att brytaren löser ut, den går inte att slå på / återställa igen och lägenheten blir därmed helt utan el. Om medlem vill byta ut jordfelsbrytaren kontakta en certifierad elfirma. Kostnaden står medlem själv för.