Medlemsinfo maj 2024

Information till boende maj 2024

Genomförd städdag
Tack till alla som deltog på städdagen och bidrog till fin ordning i och runt vår fastighet.

Årsstämman 22/5
Tack till er som deltog vid årsstämman 22/5. Den nya styrelsen består nu av Ana Barata, Robert Svensson, Bengt Lindberg, Kjell Kemi, Anders Nilsson, Erik Fanki och Elisabeth Hahne. Konstituerande styrelsemöte har ägt rum.

Garagestädning

Allanit AB kommer hit och städar vårt garage onsdagen den 5/6 mellan klockan 11.00 och 17.00. Garaget måste vara tomt på bilar och annat som finns på garageplatserna.

Enstar – hovrättsdomen
Enstar har inte överklagat till HD och domen finns nu utlagd på hemsidan.

Saker på fel plats
På förekommen anledning vill vi påminna om att inte ställa saker i trapphus, källargångar och andra allmänna utrymmen. Detta är mycket viktigt då det vid till exempel en brand måste finnas fria utrymningsvägar och räddningspersonal ska snabbt kunna komma in i fastigheten.

Hälsningar
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2024

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2023.

Mötet hålls den 22 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6. Innan mötet serveras kaffe, te och frukt så kom gärna lite innan.

Årsredovisningen finns på hemsidan, Årsredovisning 2023

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7. Upprättande av röstlängd

8. Föredragning av årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om arvoden

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.  Val av revisor och suppleant

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner                  

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo april 2024

Städdag
Vår gemensamma städdag sker söndag 5/5. Vi samlas som vanligt med start kl. 10:00 utanför huset och avslutar med korvgrillning som belöning.

Årsstämma
Save the Date! Vår årsstämma är bokad till 22/5 kl. 19 och hålls på Park In by Radisson (Midskeppsgatan 6). Årsredovisningen skickas ut senast 2 veckor före stämman. Motioner ska inkomma senast den 14/5.

Fett i avlopp
Kom ihåg: Sedan 1 januari är det förbjudet enligt lag att hälla ner matfett i avloppet. Den nya lagen innebär att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. Dessutom ställer fettet till det i reningsverken.

Renoveringsansökansdokument på sajten
Det finns nu tydligare dokumentation gällande Ansökan för renovering eller ombyggnad av lägenhet. Dokumentet har uppdaterats och hittas på Sjöpärlans sajt (ligger under För boende).

Stamspolning återstår för Aktergatan 22

Måndag den 6/5 – (vecka 19)
Aktergatan 22 1tr + 2tr

Tisdag den 7/5
Aktergatan 22 3tr + 4tr + 5tr

Styrelsen har gett Solna Högtrycksspolning uppdraget att utföra stamspolning i fastigheten under april och maj. Solna Högtrycksspolning kommer att behöva tillträde till er lägenhet under ca 30 minuter under angivna dagar aviserade i era respektive portuppgångar. Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna nyckel i kuvert märkt med adress, namn, plan och lägenhetsnummer till styrelsens representant som står i entrén 07.30-08.00 de dagar stamspolning sker. Ni kan också lämna nyckel i kuvert i föreningens postlåda i nr 20. Utlånad nyckel återlämnas i respektive medlems postlåda.
Vet man om att man är bortrest under perioden, kan man lägga nyckel i styrelsens brevlåda innan man åker.
Observera att om medlem missar att tillgängliggöra sin lägenhet under aktuella datum och tidpunkter, får medlem själv ta kostnaden för att få hit Solna Högtrycksspolning igen, så de kan stamspola i den lägenheten.