Medlemsinfo september 2023

Stadgeändring
Beslut togs på extra årsstämma 230926 kring stadgeändring då alla närvarande var eniga för.

Höstens städdag
Tack till er alla som deltog vid städdagen i söndags i det soliga septembervädret.

Enstar-
Konflikten med Enstar är fortfarande pågående och kommer att avgöras under 2024.

Brandsläckare och brandfilt
Nu när höstmörkret smyger sig på och vi tänder fler ljus i våra hem vill vi påminna om att det är bra att skaffa egen brandsläckare och brandfilt till lägenheten som extra säkerhet.

Inpasseringssystemet
Den som önskar koppla fler än ett telefonnummer till sin lägenhet kan kontakta fastighetsgruppen för att få hjälp med detta.

Mangel i tvättstuga
Mangeln i tvättstugan har gått sönder och kommer inte att ersättas av ny.

Planerad höjning av medlemsavgift
Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 10 %, from 1 november 2023. Räntorna har höjts i flera steg från 2022, vilket motsvarar en höjning på ca 330% på våra lån. Den kommer troligen att öka även under 2024. Vi har ett lån som går ut i november och därför kommer räntan på det att höjas avsevärt. I takt med att vårt hus blir äldre, måste vi även budgetera för ökat underhåll.