Medlemsinfo september 2022

Sprängningar i närområdet
Samtliga hushåll har fått information om kommande sprängningar i vårt område till följd av arbetet med att bereda väg för Blå linjen till Nacka via Hammarby sjöstad. Här hittar ni mer info: https://nyatunnelbanan.se/

Lampbyte
Vi fortsätter arbetet med att ersätta befintlig armatur till LED-lampor i våra offentliga utrymmen för att få ner elkostnaderna för fastigheten.

Höststädning
Vår årliga höststäddag infaller på söndag 2/10 kl. 10. Efter avslutade insatser bjuder styrelsen på grillkorv med dryck. Ingen föranmälan behövs.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo augusti 2022

Källarförråd
Vi vill påminna om att inte placera föremål direkt på källargolven i förråden utan förvara på hyllor istället om möjligt. Vid ett par tillfällen har vi haft problem vid kraftigt regn då vatten läckt in och täckt golven i förråden.

Städdag
Det är dags för vår städdag igen och datum för detta är söndag 2/10 kl. 10. Den avgiftsrabatt som vi tidigare gett i samband med städdagar är borttagen men vi hoppas på god uppslutning som tidigare.

Nytt torkskåp
Vi köper in ett nytt torkskåp till tvättstugan då det gamla var bortom all räddning. Installation sker på måndag 29/8.

Vattenreningssystem
Installation av nytt vattenreningssystem kommer att ske 30-31/8. Varmvatten kommer att tillfälligt behöva slås av och på under de två reparationsdagarna.

Hemsida
På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo juni 2022

Information till boende juni 2022

Årsstämma
Vi vill tacka alla som medverkade på årsstämman i år.

Vi vill påminna om några saker om vårt soprum/ återvinningsrum:

-matrester får inte slängas i kärl för grovsopor.
-kärlet för grovsopor är avsett för mindre grovsopor. Större grovsopor får inte ställas på golvet utan körs av medlem till Återvinningscentralen i Östberga.
-bilbatterier får inte lämnas i vårt återvinningsrum utan körs av medlem till Återvinningscentralen i Östberga.
-riv isär kartonger innan de läggs i kärl för wellpapp.
-på hyllan i återvinningsrummet hänger en folder med detaljerad information om hur sortera i de olika kärlen.

Ha koll på obehöriga i garaget

När du passerar in/ut kontrollera att ingen obehörig smiter in.

Vattenutkastet i garaget

För att undvika att vatten blir stående i pölar ber vi våra medlemmar att använda gummirakan som står vid utkastet och fösa vattnet mot golvbrunnen. En nyckel kommer att installeras på kranen, som går att låna av styrelsen.

Ombyggnad fastighetsel i el centralen

Efter tidigare problem med bl.a. elbilsladdare kommer ombyggnad att ske i el centralen tisdag 26 juli 11.00-15.00.
Ombyggnaden innebär att laddboxar inte kan användas och bl.a internet, IP telefoni och TV (allt bredband) inte är tillgängligt under ombyggnadstiden.
Vi återkommer med information längre fram.
Till er som har laddplatser, så underlättar det om ni optimerar er laddning.

Städdagar
Styrelsen har beslutat att ta bort den avgiftsrabatt som vi tidigare gett i samband med städdagar. Vi hoppas dock på fortsatt deltagande och engagemang för att vi ska ha det fint.
Högtryckstvätt
I föreningen har vi en högtryckstvätt samt en våt dammsugare att låna. Maila styrelsen om du önskar låna någon av dom.
Semestrar
Styrelsen kan alltid nås via styrelse mailen även om det är semestertider.
Bra att tänka på när ni reser bort:
Mat och sopor: Kontrollera att du har tömt kylskåpet/skafferiet på sådant med kort hållbarhet.
Stäng av maskiner: För att spara ström är det en god idé att stänga av alla maskiner ordentligt.
Stäng av vatten: För att minska risk för vattenolycka under semestern kan man överväga att stänga av tillflödet till diskmaskin och tvättmaskin.
Timers: Ett enkelt sätt att försöka få huset mer bebott under resan är att ställa in timers för lampor.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medleminfo maj 2022

Information till boende maj 2022

Brandvarnare

De brandvarnare som är uppsatta genom föreningen behöver kontrolleras med jämna mellanrum så att de fungerar. Tryck på knappen och se till att den ger ifrån sig ett ljud. Om den inte fungerar behöver den bytas ut, det är inget batteri som ska bytas i dessa.

Trivselregler

Hänsyn
Visa hänsyn och omtanke till grannar, huset och området så bidrar du till trivsel och bra gemenskap. Anpassa radio- och TV-ljudet så att du inte stör grannarna. Om du ska ha en fest som du tror kan störa, sätt gärna upp en lapp i porten för att informera grannarna. Normalt ska det vara tyst mellan kl 22.00 – 07.00 vardagar och 22.00 – 10.00 helger.

Förhållningsregler
I vår förening är det inte tillåtet att:

Grilla med grillkol på våra balkonger eller uteplatser. Använd el- eller gasolgrill

Röka i fastighetens utrymmen

Montera egen köksfläkt vid spisen. Den förstör fläktsystemet för övriga i huset

Förvara cyklar, barnvagnar eller brännbart material med mer i våra trappuppgångar. Det är vår nödutgång och räddningstjänstens insatsväg om det börjar brinna

Förvara brandfarligt material (bensin, gasol mm) i källaren, förrådet eller i garaget

Ta bort glasskivorna på balkongräcket, på grund av säkerhetsskäl

Förändra eller montera utrustning på fastighetens ytterväggar (t.ex. antenner och markiser) utan att ha fått styrelsens godkännande

MC plats

Det finns två lediga platser i garaget för motorcykel eller moped. Kontakta styrelsen om det finns intresse.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 19 maj på Park Inn hotell samt digitalt via Teams.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kallelse föreningsstämma

Kallelse & dagordning till ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöpärlan

Nedan följer information för alla medlemmar i Brf Sjöpärlan. Har ni några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.

BRF Sjöpärlan kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2021.

Mötet hålls den 19 maj kl. 19-21 Park Inn Radison, Midskeppsgatan 6, eller digitalt via Teams. Innan mötet serveras kaffe, te och lite frukt.

Årsredovisningen finns på hemsidan, http://sjoparlan.se/arsredovisning/. Motioner skickas till styrelsen senast den 12 maj, antingen via brev till föreningens brevlåda Aktergatan 20 eller via mail till: styrelsen@sjoparlan.se

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet
 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Motioner
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsinfo april 2022

Information till boende april 2022

 Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse har mailats ut den 20 april till alla medlemmar.

Påminnelse om OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Detaljerad information finns i entrén och i postfacket.

Garaget

Onsdagen den 11 maj kommer Städhuset och gör rent golvet i garaget. Alla bilar måste därför vara utkörda, så att deras maskiner kommer åt överallt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen