Medlemsinfo april 2023

Medlemsbrev april 2023
Sopsortering i soprummet – några förtydliganden och tips
Töm inte lös jord eller lösa växter direkt i containern för grovsopor utan lägg materialet först i
sopsäckar.
Frigolit klassificeras som plast och läggs i containern för plast.
Riv sönder / trampa ned kartonger innan de läggs i containern.
Matrester får inte läggas bland wellpapp eller i grovsopor. Använd bruna, för ändamålet avsedda,
papperspåsar och släng matrester i sopnedkastet i mitten på rummet.
Det finns infoblad om hur man ska sortera på hyllan till vänster i soprummet.
Närmaste större återvinningscentral där det mesta kan lämnas är Östberga återvinningscentral,
Bussens väg 2. Återvinningscentralen ligger 5 minuter med bil från Sjöstan.
Kemikalier och färgrester kan lämnas i miljöstationen vid bensinstationen Circle K i Sjöstan. För
nyckel, fråga i kassan.
Fågelbon på balkong
Flera i huset har fått fågelbon på sina balkonger och uteplatser.
Observera att man enligt lag inte får förstöra eller flytta ett fågelbo.
Nya regler kring renovering
Från och med 1 jan 2023 krävs tillstånd om bostadsrättshavaren ska utföra åtgärder i sin lägenhet
som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme,
gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
Lagändringarna innebär att bostadsrättshavare som utför en åtgärd i sin bostad utan behövligt
tillstånd kan förlora nyttjanderätten och bli uppsagd från sin bostadsrätt. Föreningen har rätt att
avhjälpa bristen på medlemmens bekostnad. Men först uppmanas medlem att göra åtgärden själv.
Årsstämman
Vi har årsstämma 25/5 kl. 19-21 på ParkIn hotell. Om ni önskar inkomma med motioner ska
detta ske senast 10/5. Dessa mailas till styrelsen@sjoparlan.se. Årsredovisningen skickas ut
digitalt senast 2 v innan årsstämman.
Vårens städdag
Vi samlas för gemensam städdag söndag 7/5 kl. 10-13. Ingen föranmälan krävs. Städdagen
avslutas med korvgrillning. Städning av garage sker vid ett senare tillfälle.
Ärenden till styrelsen
Vid ärenden rörande fastighetsfrågor ber vi er att mejla till styrelsen och inte till enskilda
medlemmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *