Medlemsinfo april 2024

Städdag
Vår gemensamma städdag sker söndag 5/5. Vi samlas som vanligt med start kl. 10:00 utanför huset och avslutar med korvgrillning som belöning.

Årsstämma
Save the Date! Vår årsstämma är bokad till 22/5 kl. 19 och hålls på Park In by Radisson (Midskeppsgatan 6). Årsredovisningen skickas ut senast 2 veckor före stämman. Motioner ska inkomma senast den 14/5.

Fett i avlopp
Kom ihåg: Sedan 1 januari är det förbjudet enligt lag att hälla ner matfett i avloppet. Den nya lagen innebär att fett från matlagningen ska återvinnas och inte hällas i avloppet. Lika bra är det, eftersom fett kan fastna i avloppsrör och vattenlås och orsaka allvarliga proppar. Dessutom ställer fettet till det i reningsverken.

Renoveringsansökansdokument på sajten
Det finns nu tydligare dokumentation gällande Ansökan för renovering eller ombyggnad av lägenhet. Dokumentet har uppdaterats och hittas på Sjöpärlans sajt (ligger under För boende).

Stamspolning återstår för Aktergatan 22

Måndag den 6/5 – (vecka 19)
Aktergatan 22 1tr + 2tr

Tisdag den 7/5
Aktergatan 22 3tr + 4tr + 5tr

Styrelsen har gett Solna Högtrycksspolning uppdraget att utföra stamspolning i fastigheten under april och maj. Solna Högtrycksspolning kommer att behöva tillträde till er lägenhet under ca 30 minuter under angivna dagar aviserade i era respektive portuppgångar. Om ni inte kan vara hemma ber vi er lämna nyckel i kuvert märkt med adress, namn, plan och lägenhetsnummer till styrelsens representant som står i entrén 07.30-08.00 de dagar stamspolning sker. Ni kan också lämna nyckel i kuvert i föreningens postlåda i nr 20. Utlånad nyckel återlämnas i respektive medlems postlåda.
Vet man om att man är bortrest under perioden, kan man lägga nyckel i styrelsens brevlåda innan man åker.
Observera att om medlem missar att tillgängliggöra sin lägenhet under aktuella datum och tidpunkter, får medlem själv ta kostnaden för att få hit Solna Högtrycksspolning igen, så de kan stamspola i den lägenheten.