Medlemsinfo mars 2022

Information till boende mars 2022

Cykelförrådet

Vi behöver få lite bättre ordning i cykelförrådet. Som vi tidigare informerat om kommer därför alla cyklar och barnvagnar som INTE är märkta att bortforslas den 6 april.

 Städdag

Vi planerar att ha en städdag söndagen den 3 april mellan kl. 10.00 till ca 12.00. Vi avslutar med gemensam korvgrillning. Så planera in dagen och som tidigare år får alla som deltar en engångs sänkning av månadsavgiften med 500 kronor.

Årsstämma

Är bokad till den 19 maj kl. 19.00 på ParkInn eller digitalt via Teams. Kallelse kommer senare.

OVK vecka 17 (25/4 t.o.m. 29/4)

Under vecka 17 kommer föreningens fastighetsskötare WIAB att utföra en s.k. OVK  (Obligatorisk Ventilations Kontroll), vilket innebär rensning och rengöring av ventilationskanaler och kontroll av flödet i fastighetens utrymmen och i medlems lägenhet.

Styrelsens Fastighetsgrupp återkommer med mer detaljerad information.

Jordfelsbrytare i lägenhet  

Under det senaste året har några av föreningen medlemmar fått problem med jordfelsbrytaren i lägenheten. Brytaren är en fast säkerhetsinstallation i el centralen i lägenheten. Brytaren minskar risken för eldbränder och därmed minskar också risken för personskador.

Brytarna i våra lägenheter börjar nu bli till åren och ett par problem som rapporterats är att brytaren löser ut, den går inte att slå på / återställa igen och lägenheten blir därmed helt utan el. Om medlem vill byta ut jordfelsbrytaren kontakta en certifierad elfirma,men det går även bra att kontakta och anlita Borgens Elektriska AB (070 – 756 90 99).
Kostnaden står medlem själv för.

MSB information bifogas i händelse av kris

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Informationsbrev januari 2022

Information till boende januari 2022

 

Cykelförrådet

Vi behöver få lite bättre ordning i cykelförrådet. Som vi tidigare informerat om kommer därför alla cyklar och barnvagnar som INTE är märkta att bortforslas den 2 april.

 Städdag

Vi planerar att ha en städdag söndagen den 3 april om Coronaläget tillåter. Så planera in dagen och som tidigare får alla som deltar en engångs sänkning av månadsavgiften med 500 kronor.

Årsstämma

Är bokad till den 19 maj. Mer information om plats och tidpunkt kommer.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt våra stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Motion till årsstämma 2020

MOTION TILL BRF SJÖPÄRLANS ÅRSSTÄMMA 2020-05-26

Förslag till kameraövervakning av Brf Sjöpärlans soprum. Bakgrund

Frekvent problem med överfulla kärl, felsortering av farligt avfall som normalt skall lämnas på miljöstationen. Gäller även for emballage, byggmaterial, stora kartonger, och frigolit som dun1pas i felaktiga kärl avsedda för grovsopor, plastförpackningar och kartong. Dessutom dumpas ofta möbler och farligt avfall på. ett felaktigt sätt vid in och utflyttning från fastigheten.

 

Förslag till beslut.

Vi föreslår kameraövervakning av sopruin/miljörum, för att minska problemet med frekvent felsortering a.v avfa ll som inte hör hemma i Brf Sjöpärlans soprum/niljörum och även att obehöriga personer vistas i soprummet, dessutom kostar detta föreningen både dyrbar tid och dyrare sophämtning. Se bifogad länk.

https://www.safeteam.se/nyheter/karne  raovervakning-stoppar­ sopfusket/

https://www.datainspektionen.se/lagar– regler/karne rabevakningslagen/

 

Vi föreslår föreningsstämman att utreda förutsättningar och möjligheter till kameraövervakning av soprum/miljö rum.

 

Stockholm 2020-04-21