Medlemsinfo april 2023

Medlemsbrev april 2023
Sopsortering i soprummet – några förtydliganden och tips
Töm inte lös jord eller lösa växter direkt i containern för grovsopor utan lägg materialet först i
sopsäckar.
Frigolit klassificeras som plast och läggs i containern för plast.
Riv sönder / trampa ned kartonger innan de läggs i containern.
Matrester får inte läggas bland wellpapp eller i grovsopor. Använd bruna, för ändamålet avsedda,
papperspåsar och släng matrester i sopnedkastet i mitten på rummet.
Det finns infoblad om hur man ska sortera på hyllan till vänster i soprummet.
Närmaste större återvinningscentral där det mesta kan lämnas är Östberga återvinningscentral,
Bussens väg 2. Återvinningscentralen ligger 5 minuter med bil från Sjöstan.
Kemikalier och färgrester kan lämnas i miljöstationen vid bensinstationen Circle K i Sjöstan. För
nyckel, fråga i kassan.
Fågelbon på balkong
Flera i huset har fått fågelbon på sina balkonger och uteplatser.
Observera att man enligt lag inte får förstöra eller flytta ett fågelbo.
Nya regler kring renovering
Från och med 1 jan 2023 krävs tillstånd om bostadsrättshavaren ska utföra åtgärder i sin lägenhet
som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme,
gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.
Lagändringarna innebär att bostadsrättshavare som utför en åtgärd i sin bostad utan behövligt
tillstånd kan förlora nyttjanderätten och bli uppsagd från sin bostadsrätt. Föreningen har rätt att
avhjälpa bristen på medlemmens bekostnad. Men först uppmanas medlem att göra åtgärden själv.
Årsstämman
Vi har årsstämma 25/5 kl. 19-21 på ParkIn hotell. Om ni önskar inkomma med motioner ska
detta ske senast 10/5. Dessa mailas till styrelsen@sjoparlan.se. Årsredovisningen skickas ut
digitalt senast 2 v innan årsstämman.
Vårens städdag
Vi samlas för gemensam städdag söndag 7/5 kl. 10-13. Ingen föranmälan krävs. Städdagen
avslutas med korvgrillning. Städning av garage sker vid ett senare tillfälle.
Ärenden till styrelsen
Vid ärenden rörande fastighetsfrågor ber vi er att mejla till styrelsen och inte till enskilda
medlemmar.

Medlemsinfo mars 2023

Årsstämma
Vi vill påminna om vår Årsstämma som hålls torsdag 25 maj kl. 19-21 på hotell ParkInn.
Städdag Söndag 7/5 är det dags för föreningens städdag. Vi gör vårfint i trapphus och andra gemensamma utrymmen och utanför fastigheten och avslutar traditionsenligt med korv med bröd.

Ombyggnationer i din lägenhet
För att du ska få lov att göra ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till styrelsen, som ska godkänna ändringarna.
Till exempel kan det handla om renoveringar som berör bärande konstruktioner, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, samt annan väsentlig förändring av lägenheten som avsevärt förändrar planlösningen.
Den 1 januari 2023 infördes skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad.
På vår hemsida finns mer information och en länk till dokumentet som ska skickas in.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Anmärkningar vid senaste OVK på låga flöden från utluftsdon i badrum, kök och toalett gör att utluftsdon (ventil i taket) i vissa badrum, toaletter kommer att behöva justeras eller bytas ut. Detta berör i första hand medlemmar på Aktergatan 20 och 22.
Dessutom har den stora fläktmotor (FF4) för fastighetens centrala utsug ersatts med en kraftfullare motor. När samtliga åtgärder är utförda kommer en ny mätning och injustering att behöva utföras i samtliga lägenheter i föreningen innan en godkänd OVK rapport. Föreningens fastigskötare WIAB ombesörjer ovanstående med start under mars månad.

Laddplatser elbilar
Översyn pågår av rutiner och hantering av service på utrustning, inköp och modell för betalning av elförbrukning. Styrelsen återkommer med mer info inom kort.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemsbrev februari 2023

Vi vill påminna er alla om att lägga in datum för kommande årsstämma 25/5 kl. 19-21 i era kalendrar.

Vi har ett litet och trångt garage så vi behöver alla hjälpas åt att vara noga med att parkera innanför markerade garageplatser.

Avbrott i ventilationen tisdag 7/2 kl. 07:30-onsdag 8/2 kl. 16.
WIAB byter ut fastighetens gemensamma fläkt för ventilation i kök och badrum. Detta gäller lägenheter på Aktergatan 22, 24 och 26. Uppgradering av fastighetens nuvarande gemensamma fläkt (FF4) till en kraftfullare fläkt med godkänd kapacitet sker efter påpekande vid den senaste obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som utfördes under 2022. Vid eventuella frågor kontakta Wiab: Rickard Larsson, 070–1884147 eller kontor 08–802040.

Avstängning av hela fastighetens vatten & avlopp och tvättstuga onsdag 8/2 kl. 9-12. Avstängning av vatten och avlopp och tvättstuga för Aktergatan 24 och 26 torsdag 9/2 kl. 09 – 12. Spolning av toaletter får inte göras under tiden arbetet utförs!!
WIAB genomför arbete med utbyte av ett trasigt avloppsrör. Uppstår missfärgningar av vattnet efter avstängning, spola tills vattnet är klart. Vid eventuella frågor kontakta Wiab: Rickard Larsson, 070–1884147 eller kontor 08-802040.

Medlemsinfo december

Nu är det jul här i vårt hus…
Så här i juletider tänder vi alla gärna stearinljus för att lysa upp i mörkret och vi vill påminna er om att inte glömma att släcka dom när ni lämnar rummet.

Ventilation
Installation av spisfläkt eller annan åtgärd som påverkar brandskydd får inte göras utan att först informera styrelsen.

Höjning av avgift och garagehyra

Efter noggrann genomlysning av Brf Sjöpärlans estimerade budget för de 3 kommande åren har styrelsen beslutat att höja avgift och hyra för garageplats. Höjningen är på 8% och gäller fr o m 1/2. 

Soprummet
Efter julklappsutdelning blir det mycket papper och förpackningar som ska samsas i vårt grovsoprum. Vi behöver alla hjälpas åt att vika och trycka ihop pappersavfallet på bästa sätt så att allt ryms i våra sopkärl.

Matsortering
Det blir obligatoriskt att sortera matavfall fr o m 1 januari 2023. Nyckel till matnedkastet är densamma som till soprum och källare.

Tvättstugan
 Vi har haft en del problem med läckande tvättmaskiner och vill särskilt påminna er om att omedelbart kontakta styrelsen om ni upptäcker vattenläckage på golvet under maskinerna när ni tvättar.

Snöskottning
Vi tar tacksamt emot hjälp från fler än de två personer från styrelsen som håller undan snön framför entréer, garage och cykelrum. Tag gärna tag i spade eller borste när du har möjlighet!

Wiab-vår fastighetsskötare

Vi har ett avtal med vår fastighetsskötare WIB som innebär att de även kan vara behjälpliga för enskild medlem, som då själv får stå för kostnaden. De kan göra besöket samtidigt som de arbetar i huset, vilket innebär att ni slipper betala för framkörning.

Dock kan man inte som privatperson få RUT/ROT-avdrag.

Nedanstående är exempel på saker ni direkt kan kontakta WIAB för att få hjälp med:
Läckande toaletter, trasiga spolknappar etc, byte av blandare eller insatser, rengöring av synliga avloppsdelar, rengöring av spiskåpor med forceringsspjäll, byte av forceringsspjäll i spiskåpor, rengöring av ventiler/don, byte av filter, luftning av element, batteribyte i brandvarnare, säkringar, ev. justering/smörjning av balkongdörrar, ev. justering/smörjning av fönster.

När det handlar om nedanstående ärenden ska styrelsen kontaktas:
Problem med hissar, garageport, sopsugsanläggningen, laddboxar i garaget samt vattenläcka.

Kontakt till WIAB: INFO@WIABSERVICE.SE 08–802040

Nycklar
Vi vill även påminna om att när det gäller nycklar till lägenhet, tvättstugan etc. så kontaktar man själv Låssmeden AB, Katarina Bangata 35, tel 08-6425263.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar Styrelsen

Medlemsinfo november 2022

Tack till er som var med på städdagen!
Här är några av oss som var på plats! När regnet kom hade vi städat klart och kunde äta korv under tak.

Föremål i trappuppgångar
På städdagen hittade vi föremål som låg under trapporna i två uppgångar.
Enligt lag får man inte förvara föremål som cyklar, barnvagnar etc. i trapphus eller entréer. Detta är en potentiell brandfara och försvårar städning. Soppåsar får inte heller ställas utanför dörren, inte ens tillfälligt.

Läcka Aktergatan 20
Vi har i veckan skickat ut info om läckan som inträffade den 4 november, men vill återigen informera om att man endast får spola ner toalettpapper i toaletterna. Det hittades bl.a. kapsyler, tamponger och hushållspapper när det rensades. Att spola ner fett i diskhon ger också problem, då det härdar och blir hårt och fastnar i rören. Torka ur stekpannan med papper innan du diskar.

Hemsida

På vår hemsida hittar man mycket information, om allt från ombyggnadsregler till alla infobrev samt stadgar. Adressen är www.sjoparlan.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Medlemsinfo angående incident på Aktergatan 20

Fredagen 4/11 upptäcktes två sprickor i ett avloppsrör i fastigheten på Aktergatan 20. Sprickan bidrog till att avloppsvatten rann in i hisschaktet, orsakade översvämning i en pumpgrop och även in i elcentralen. Hissen och tvättstugan stängdes av men kunde öppnas upp igen under lördagen.

Det var ett mycket allvarligt och komplext problem och åtgärden var mycket tidskrävande och innebar ett utbyte av delar av ett avloppsrör. Eftersom pumparna i pumpgropen måste vara avstängda under åtgärdstiden krävdes att slamsugningsbilen behövdes under hela eftermiddagen och kvällen så länge jobbet utfördes.

Det som bidragit till att läckor uppkommit i avloppsrören är det faktum att när sugbil var på plats så hittade de tamponger, kondomer, hushållspapper, kapsyler och bindor i rören. Allt detta har alltså spolats ner i toaletterna. Vi vill strängeligen påpeka att det enda som ska spolas ner i våra toaletter är toalettpapper och ingenting annat!

De fann även stora mängder härdat fett som kommit från att man har sköljt ut sin stekpanna i vasken. Tänk på att alltid torka upp överflödigt fett med papper innan du diskar din stekpanna så undviker vi att detta återupprepas.

Låt oss alla hjälpas åt för att undvika att detta händer igen!

Styrelsen